• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  Від  7 грудня 2005 р. № 1165

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 14 листопада 2000 р. № 1698 та від 4 липня 2001 р. № 756

  1. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”:

  1) абзац другий пункту 4 графи “Вид господарської діяльності” викласти у такій редакції:

   

  “експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць”;

  2) пункт 5 викласти у такій редакції:

  “5. МОН

  виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць”.

  2. У переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”:

  1) у пункті 55:

  графу “Вид господарської діяльності” доповнити словом “матриць”;

  у графі “Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”:

  абзац другий після слів “для лазерних систем зчитування” доповнити словом “матриць”;

  абзац шостий виключити;

  2) у пункті 56:

  графу “Вид господарської діяльності” доповнити словом “матриць”;

  у графі “Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”:

  абзац четвертий після слів “для лазерних систем зчитування” доповнити словом “матриць”;

  абзац п’ятий виключити;

  3) пункт 57 виключити.

  _____________________