• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 7 грудня 2005 р. № 1150

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 14 квітня 1999 р. № 583

  1. У пункті 1 постанови слова “у складі згідно з додатком” виключити.

  2. У Положенні про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженому зазначеною постановою:

  пункт 6 викласти у такій редакції:

  “6. До складу Комісії входять Віце-прем’єр-міністр України, до відання якого згідно з розподілом функціональних повноважень належать питання природокористування  — голова Комісії, Міністр охорони навколишнього природного середовища — перший заступник голови Комісії, заступник Міністра економіки — заступник голови Комісії, заступник Міністра палива та енергетики — заступник голови Комісії, заступник Міністра закордонних справ, заступник Міністра фінансів, директор департаменту Мінприроди — секретар Комісії, заступники Міністра промислової політики, Міністра аграрної політики, заступник Міністра транспорту та зв’язку, перший заступник Міністра освіти і науки, заступник Міністра юстиції, заступник Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, заступник Голови Держкомлісгоспу, заступник Голови Держкомстату, заступник Голови Держкомзему, Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою), представник Секретаріату Кабінету Міністрів України, віце-президент Національної академії наук (за згодою), народні депутати України (за згодою), представник громадськості, посадові особи центральних органів виконавчої влади.

  Персональний склад Комісії затверджує її голова.

  Голова Комісії відповідає за забезпечення проведення її засідань, організацію контролю за виконанням прийнятих рішень, координацію діяльності Комісії з відповідними виконавчими структурами Рамкової конвенції ООН та Кіотського протоколу до неї”;

  у тексті Положення слово “Мінекобезпеки” замінити словом “Мінприроди”.

  3. Додаток до постанови виключити.

   

  __________________