• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  30 листопада 2005 р. № 1147

  ЗМІНИ,
  що вносяться у додатки до Порядку
  визначення виробників і покупців спирту
  та здійснення контролю за його обігом


  1. Додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

  “Додаток 1
  до Порядку

  ПЕРЕЛІК
  денатуруючих добавок до спирту етилового денатурованого
  (спирту технічного) та барвників, що додаються у суміші з добавками

  Назва денатуруючої добавки, барвника

  Масова частка, відсотків

  Ацетон (ГОСТ 2768-84)

  не менш як 15

  Бензин (ГОСТ 2084-77)

  не менш як 1

  Гас (ТУ 38.401-58-10-90)

  не менш як 1

  Етилацетат (ГОСТ 8981-78)

  не менш як 0,5

  Етиловий ефір (ГОСТ 6265-74)

  не менш як 0,5

  Скипидар (ГОСТ 1571-82Е)

  не менш як 1

  Сольвент (ГОСТ 10214-78)

  не менш як 1

  Толуол (ГОСТ 14710-78Е,
  СТ СЗВ 5476-86)

  не менш як 15

  Циклогексан (ГОСТ 14198-78)

  не менш як 0,5

  Барвник метиленовий синій
  (ТУ 6-09-29-76)

  не менш як 0,001

  Барвник основний фіолетовий К
  (ГОСТ 22698-77)

  не менш як 0,0005

  _______________

  Примітки: 1. Для денатурації обов’язково використовується не менш як дві денатуруючі добавки та один барвник.

  2. Інші дозволені МОЗ денатуруючі добавки, не зазначені у переліку, використовуються згідно з умовами контрактів поставки спирту на експорт”.

  2. У додатку 2 до Порядку слова “здійснення контролю за обігом спирту” виключити.

  _________________