• In English
 • Уряд затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників та рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку. Передбачається створення багатофункціональної системи контролю з автоматизованого збору інформації щодо виробництва та реалізації пального, відстеження в режимі он-лайн наявності пального у резервуарах, перерахунку його залишків та надлишків, встановлення динамічних відхилень його залишків та інших параметрів отримання та відпуску пального. Згідно з документом держателем Реєстру є ДФС, інформацію до Реєстру вносять виробники та реалізатори пального за допомогою спеціального програмного продукту розробленого ДФС. Також встановлено порядок подання суб'єктами господарювання інформації до Реєстру та можливість її коригування. Реалізація постанови дасть можливість здійснювати комплексний контроль за виробництвом та реалізацією пального для забезпечення запобігання ухилення від сплати акцизного податку.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 22 листопада 2017 р. № 891

  Київ

  Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного
  реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів — лічильників рівня
  пального у резервуарі, передачі облікових даних з них
  електронними засобами зв’язку


  Відповідно до абзацу сьомого пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів — лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку, що додається.

  2. Державній фіскальній службі забезпечити створення та ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів — лічильників рівня пального у резервуарі, передачу облікових даних з них електронними засобами зв’язку за рахунок коштів, передбачених на функціонування зазначеного Реєстру.

  3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

  4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 67

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 листопада 2017 р. № 891

  ПОРЯДОК
  ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників
  і рівнемірів — лічильників рівня пального у резервуарі, передачі
  облікових даних з них електронними засобами зв’язку


  1. Цей Порядок визначає процедуру створення та ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів — лічильників рівня пального у резервуарі (далі — Реєстр), а також порядок передачі облікових даних (обсягу обігу та залишку пального) з них електронними засобами зв’язку.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

  1) витратомір-лічильник (далі — витратомір) — законодавчо регульований засіб вимірювальної техніки, призначений для безперервного вимірювання, запам’ятовування та відображення у фактичних умовах вимірювання кількості пального, що проходить через вимірювальний перетворювач у закритих, повністю заповнених трубопроводах;

  2) рівнемір — лічильник рівня пального у резервуарі (далі — рівнемір) — законодавчо регульований засіб вимірювальної техніки, призначений для вимірювання рівня пального, за яким обчислюється об’єм пального, що перебуває у резервуарі, за градуювальною таблицею резервуара;

  3) резервуар — законодавчо регульований засіб вимірювальної техніки у вигляді стаціонарної споруди або ємності, який призначений для здійснення операцій з обігу пального та його зберігання та для якого встановлена залежність його місткості від абсолютної висоти рівня пального в резервуарі, що оформлено у вигляді градуювальної таблиці;

  4) обіг пального — будь-які операції, що передбачають:

  фізичне отримання розпорядником акцизного складу пального з переходом права власності чи без переходу права власності на пальне (операції з виробництва, придбання, комісії, доручення, відповідального зберігання та інші операції);

  фізичний відпуск (відвантаження) розпорядником акцизного складу пального з переходом права власності чи без переходу права власності на пальне (операції з реалізації, комісії, доручення, відповідального зберігання та інші операції);

  5) Реєстр — електронна база даних, яка містить податкову інформацію про наявність у розпорядників акцизних складів витратомірів та рівнемірів, їх серійні (ідентифікаційні) номери, відомості щодо резервуарів та акцизних складів, на яких встановлені витратоміри і рівнеміри, а також облікові дані щодо обсягів обігу та залишку пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД у розрізі резервуарів та акцизних складів;

  6) електронні засоби зв’язку — кінцеве телекомунікаційне обладнання, за допомогою якого можливо передавати на відстань певну інформацію у вигляді електричних сигналів, що посилаються через проводи, кабель, оптоволоконними лініями або взагалі без напрямних ліній.

  Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

  3. Адміністратором та держателем Реєстру є контролюючий орган, який забезпечує:

  створення програмного продукту, що забезпечує функціонування Реєстру, приймання від розпорядників акцизних складів електронних документів для наповнення Реєстру, обробку електронних документів для наповнення Реєстру та перенесення з них даних до Реєстру, збереження даних, що містяться в Реєстрі;

  захист інформації, що міститься в Реєстрі, в установленому законодавством порядку.

  4. Програмним продуктом, який забезпечує функціонування Реєстру, є набір комп’ютерних програм і пов’язаних з ними даних, що дають змогу:

  створити та вести Реєстр;

  формувати розпорядниками акцизних складів електронні документи для наповнення Реєстру, передавати їх до Реєстру телекомунікаційною мережею загального користування із застосуванням засобів криптографічного захисту інформації, що мають документ про відповідність або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації;

  вести в Реєстрі за кожним розпорядником акцизного складу облік обсягу обігу та залишку пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД у розрізі всіх наявних у розпорядника акцизного складу резервуарів та акцизних складів, де повинні бути встановлені (розташовані) витратоміри та рівнеміри;

  вести в Реєстрі уніфіковану нумерацію всіх резервуарів у розрізі акцизних складів, на яких повинні бути встановлені (розташовані) витратоміри та рівнеміри;

  переглядати внесену до Реєстру за кожним розпорядником акцизного складу інформацію про всі наявні у нього акцизні склади, розташовані на них резервуари, витратоміри і рівнеміри та облікові дані щодо обсягу обігу та залишку пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД у розрізі резервуарів та акцизних складів.

  5. Електронні документи для наповнення Реєстру, які формуються розпорядниками акцизних складів та надсилаються до Реєстру за місцем розташування акцизного складу, містять:

  1) інформацію про розпорядника акцизного складу (найменування, реєстраційні дані, реквізити документів, на підставі яких здійснюється експлуатація акцизного складу);

  2) інформацію про всі наявні у розпорядника акцизного складу акцизні склади (адреса, правовстановлюючі документи на споруди та приміщення акцизного складу) з уніфікованою нумерацією кожного акцизного складу та всі резервуари (їх кількість, тип, ємність) з уніфікованою нумерацією кожного резервуара, розташовані на акцизних складах;

  3) інформацію про назву, модель, серійні (ідентифікаційні) номери витратоміра і рівнеміра, резервуар та акцизний склад з уніфікованою нумерацією, на якому розташовані витратоміри і рівнеміри;

  4) дату встановлення, заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки витратоміра, рівнеміра, резервуара, відомості щодо організацій та осіб, які проводили такі роботи;

  5) зведені за добу підсумкові облікові дані щодо добового обсягу обігу та залишку пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД у розрізі всіх наявних у розпорядника акцизного складу акцизних складів та резервуарів з уніфікованою нумерацією, отримані за допомогою витратомірів і рівнемірів чи шляхом проведення ручних замірів (за допомогою рулетки та метроштока) у разі виходу з ладу витратоміра чи рівнеміра, та інформацію про осіб, які проводили такі заміри;

  6) інформацію про осіб (прізвище, ім’я, по батькові, посада), які формують та надсилають електроні документи для наповнення Реєстру;

  7) інформацію про коригування даних, зазначених у підпунктах 1—5 цього пункту, в електронних документах для наповнення Реєстру, надісланих до Реєстру (коригуючі електронні документи для наповнення Реєстру).

  6. Електронні документи для наповнення Реєстру, що містять інформацію, зазначену у підпунктах 1—4 пункту 5 цього Порядку, формуються та надсилаються розпорядниками акцизних складів одноразово до початку введення в дію Реєстру та в разі зміни такої інформації.

  Електронні документи для наповнення Реєстру, що містять інформацію, зазначену у підпунктах 5 і 6 пункту 5 цього Порядку, формуються та надсилаються розпорядниками акцизних складів щодня. При цьому до початку здійснення операцій з обігу пального на акцизному складі такі електронні документи за попередній день повинні бути надіслані до Реєстру.

  Облік обсягу обігу та залишку пального ведеться в літрах, приведених до температури 15° С.

  У разі реалізації пального кінцевому споживачеві за готівку, розрахунки за яке проводяться через реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок розпорядника акцизного складу), за талонами або відомостями зведені облікові дані для формування електронного документа, зазначеного у підпункті 5 пункту 5 цього Порядку, в частині обсягу відпуску (відвантаження) пального за добу можуть складатися на підставі показників фіскальних звітів, що формуються реєстраторами розрахункових операцій та передаються до контролюючого органу дротовими або бездротовими каналами зв’язку, у разі, коли в таких фіскальних звітах міститься інформація про відпуск пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД.

  Коригуючі електронні документи для наповнення Реєстру, що містять інформацію, зазначену у підпункті 7 пункту 5 цього Порядку, формуються та надсилаються розпорядниками акцизних складів у разі допущення помилок в електронних документах для наповнення Реєстру, відправлених до Реєстру, протягом трьох календарних днів починаючи з дати виявлення таких помилок.

  Підтвердженням розпоряднику акцизного складу прийняття/неприйняття його електронного документа для наповнення Реєстру / коригуючого електронного документа для наповнення Реєстру є квитанції в електронному вигляді у текстовому форматі, які надсилаються йому держателем Реєстру протягом операційного дня.

  Датою та часом надсилання електронного документа для наповнення Реєстру / коригуючого електронного документа для наповнення Реєстру держателю Реєстру є дата та час, зафіксовані у квитанції.

  Якщо протягом операційного дня держателем Реєстру не надіслано квитанції про прийняття/неприйняття електронного документа для наповнення Реєстру / коригуючого електронного документа для наповнення Реєстру, такий електронний документ вважається прийнятим.

  Держатель Реєстру не приймає електронних документів для наповнення Реєстру / коригуючих електронних документів для наповнення Реєстру у випадках порушення вимог щодо формування, заповнення та надсилання таких електронних документів, передбачених цим Порядком.

  7. Електронні документи для наповнення Реєстру формуються розпорядниками акцизних складів за місцем розташування акцизного складу у такому порядку:

  1) інформація, зазначена в підпунктах 1—4, 6 і 7 пункту 5 цього Порядку, заноситься всіма розпорядниками акцизних складів шляхом ручного вводу даних до електронних документів для наповнення Реєстру;

  2) інформація, зазначена в підпункті 5 пункту 5 цього Порядку, заноситься розпорядниками акцизних складів стосовно пального на акцизних складах, на яких розташовано резервуари загальною місткістю, що перевищує 20 000 куб. метрів:

  з 1 січня до 30 червня 2018 р. — шляхом ручного вводу даних до електронних документів для наповнення Реєстру;

  з 1 липня 2018 р. — шляхом автоматичної передачі до електронних документів для наповнення Реєстру облікових даних з кожного рівнеміра, розташованого на кожному резервуарі, та кожного витратоміра, встановленого у кожному місці наливу пального на акцизному складі;

  3) інформація, зазначена в підпункті 5 пункту 5 цього Порядку, заноситься розпорядниками акцизних складів стосовно пального на акцизних складах, на яких розташовано резервуари загальною місткістю, що перевищує 1 000 куб. метрів, але не перевищує 20 000 куб. метрів:

  з 1 січня до 31 грудня 2018 р. — шляхом ручного вводу даних до електронних документів для наповнення Реєстру;

  з 1 січня 2019 р. — шляхом автоматичної передачі до електронних документів для наповнення Реєстру облікових даних з кожного рівнеміра, розташованого на кожному резервуарі, та кожного витратоміра, встановленого у кожному місці наливу пального на акцизному складі;

  4) інформація, зазначена в підпункті 5 пункту 5 цього Порядку, заноситься розпорядниками акцизних складів стосовно пального на акцизних складах, на яких розташовано резервуари загальною місткістю, що не перевищує 1 000 куб. метрів:

  з 1 січня 2018 р. до 30 червня 2019 р. — шляхом ручного вводу даних до електронних документів для наповнення Реєстру;

  з 1 липня 2019 р. — шляхом автоматичної передачі до електронних документів для наповнення Реєстру облікових даних з кожного рівнеміра, розташованого на кожному резервуарі, та кожного витратоміра, встановленого у кожному місці наливу пального на акцизному складі.

  8. До електронних документів для наповнення Реєстру вноситься інформація про витратоміри, рівнеміри та резервуари, які відповідають вимогам законодавства та пройшли повірку та/або оцінку відповідності.

  Метрологічні характеристики рівнемірів і витратомірів під час визначення обсягу обігу та залишку пального повинні відповідати вимогам законодавства.

  У разі встановлення, заміни, ремонту, технічного обслуговування витратомірів, рівнемірів та резервуарів інформація про такі події до електронних документів для наповнення Реєстру вноситься та надсилається розпорядником акцизного складу до Реєстру протягом 24 годин з моменту закінчення таких робіт.

  9. Внесена до Реєстру інформація не підлягає видаленню. Коригування такої інформації з причин технічного збою програмного забезпечення, допущених помилок під час заповнення електронних документів для наповнення Реєстру або інших технічних негараздів проводиться розпорядниками акцизних складів протягом трьох календарних днів починаючи з дати усунення таких технічних збоїв або виявлення таких помилок шляхом формування та надсилання до Реєстру коригуючих електронних документів для наповнення Реєстру з письмовим повідомленням про це територіальному контролюючому органу за місцем розташування акцизного складу.

  10. Інформація про осіб, які формували електронні документи для наповнення Реєстру та надсилали їх до Реєстру, зберігається у Реєстрі безстроково.

  11. Ведення Реєстру та формування електронних документів для наповнення Реєстру здійснюється державною мовою.

  12. Формат даних, структура Реєстру та форма електронних документів для наповнення Реєстру визначаються Мінфіном.

  13. Інформація, що міститься в електронних документах для наповнення Реєстру та в Реєстрі, використовується посадовими особами контролюючих органів під час виконання ними функцій, передбачених підпунктом 191.1.14 пункту 191.1 статті 191 та абзацом першим пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України.

  14. Уніфікованою нумерацією акцизних складів є присвоювання кожному акцизному складу послідовного порядкового номера, який містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів) та не може починатися з “0”.

  Уніфікованою нумерацією резервуарів є присвоювання кожному резервуару послідовного порядкового номера, який містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів), не може починатися з “0” та складається з двох частин, розмежованих знаком дробу:

  у першій частині проставляється послідовний порядковий номер резервуара;

  у другій частині проставляється порядковий номер акцизного складу, на якому розташований такий резервуар.

   

  _____________________