• In English
 • Урядом схвалено Концепцію розвитку електронної демократії в Україні та затверджено План заходів щодо її реалізації. Метою Концепції є подальший розвиток та зміцнення демократії в Україні шляхом формування політичних, організаційних, технологічних та ідеологічних умов розвитку електронної демократії, що характеризується зростанням залучення громадян до комунікації, співпраці з суб'єктами владних повноважень, контролю за ними, участі у виробленні політики, розвитку самоорганізації та самоврядування, а також рівнем довіри до органів державної влади; узгодження стандартів державної політики у зазначеній сфері з міжнародними, зокрема європейськими стандартами. Планом заходів щодо реалізації Концепції затверджено завдання, які будуть здійснюватися протягом першого етапу її реалізації (2017-2018 років), за основними напрямами: формування нормативно-правового забезпечення; ресурсне забезпечення впровадження та використання інструментів електронної демократії суб'єктами владних повноважень; підвищення готовності органів державної влади, фізичних та юридичних осіб до використання можливостей електронної демократії; забезпечення доступності інструментів електронної демократії. Передбачається, що виконання плану заходів буде здійснюватися органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування та представників громадянського суспільства, а саме учасників коаліції з розвитку електронної демократії в Україні.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 8 листопада 2017 р. № 797-р

  Київ

  Про схвалення Концепції розвитку
  електронної демократії в Україні та
  плану заходів щодо її реалізації

  1. Схвалити Концепцію розвитку електронної демократії в Україні, що додається.

  2. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні, що додається.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям:

  забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

  подавати кожного півріччя до 10 числа наступного місяця Державному агентству з питань електронного урядування інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

  4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної форми власності, розробити власні плани заходів згідно з Концепцією розвитку електронної демократії в Україні.

  Прем’єр-міністр України                                                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21

   

  Додатки, що додаються: