• In English
 • Уряд привів ряд нормативно-правових актів Кабінету Міністрів у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті". Таким чином створено правове підґрунтя для впровадження органами місцевого самоврядування сучасної системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті та електронного квитка.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 жовтня 2017 р. № 812

  Київ

  Про внесення змін до деяких
  постанов Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 21

   

      

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 жовтня 2017 р. № 812

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. Постанову Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. № 354 “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування” доповнити пунктом 11 такого змісту:

  “11. Установити, що право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі.”.

  2. Пункт 11 постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 194; Офіційний вісник України, 2003 р., № 36, ст. 1947) доповнити абзацом такого змісту:

  “У разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду реалізація права на безплатний проїзд у громадському міському (приміському) пасажирському транспорті здійснюється шляхом реєстрації електронного квитка в автоматизованій системі обліку оплати проїзду.”.

  3. У Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142; 2007 р., № 75, ст. 2791; 2009 р., № 72, ст. 2479; 2011 р., № 47, ст. 1915; 2017 р., № 27, ст. 778):

  1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

  “Порядок проїзду міським пасажирським автомобільним транспортом і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також відносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду, визначаються Правилами користування міським пасажирським автомобільним транспортом, що затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування.”;

  2) підпункт 10 пункту 2 викласти в такій редакції:

  “10) квиток — проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг;”;

  3) абзац п’ятий пункту 27 викласти в такій редакції:

  “1) витяг із цих Правил у частині прав та обов’язків водія і пасажира, а на міському маршруті — витяг із Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом;”;

  4) підпункт 3 пункту 311 після слів “у всіх режимах руху” доповнити словами “, а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — функціонування зазначеної системи”;

  5) абзац третій пункту 37 викласти в такій редакції:

  “У разі виходу з ладу автобуса, що здійснює перевезення на маршруті міського сполучення, перевізник повертає пасажирові повну вартість квитка і подальший проїзд пасажир оплачує самостійно. У разі коли такий автобус обладнаний автоматизованою системою обліку оплати проїзду, перевізник забезпечує пересадку пасажира на інший автобус без повторної оплати вартості транспортних послуг.”;

  6) пункт 84 доповнити абзацом такого змісту:

  “Перелік речей, які пасажирам забороняється перевозити на маршрутах міського сполучення, встановлюється Правилами користування міським пасажирським автомобільним транспортом.”;

  7) у пункті 158:

  підпункт 1 викласти в такій редакції:

  “1) мати при собі квиток на проїзд, квиток (квитанцію) на перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду — відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — зареєструвати електронний квиток;”;

  доповнити пункт підпунктом 10 такого змісту:

  “10) виконувати вимоги цих Правил та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом.”.

  4. Пункт 6 Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I—IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 р. № 541 (Офіційний вісник України, 1999 p., № 14, ст. 561; 2004 p., № 36, ст. 2413; 2011 p., № 67, ст. 2586; 2014 p., № 57, ст. 1551), доповнити абзацом такого змісту:

  “У разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду реалізація права на пільговий проїзд здійснюється шляхом реєстрації електронного квитка в автоматизованій системі обліку оплати проїзду.”.

  5. У Правилах надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1735 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 52, ст. 3444; 2012 р., № 11, ст. 403, № 87, ст. 3543; 2017 р., № 27, ст. 778):

  1) у пункті 3 слова “та їх оплати, обов’язки, права і відповідальність їх замовників, перевізників і пасажирів” виключити;

  2) пункт 4 викласти в такій редакції:

  “4. Відносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг регламентуються Правилами користування міським електричним транспортом, які затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування.”;

  3) доповнити Правила пунктом 101 такого змісту:

  “101. Облік надання транспортних послуг на одиницю транспортної роботи у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду проводиться на підставі даних, отриманих у результаті роботи такої системи.”;

  4) пункт 24 доповнити абзацом такого змісту:

  “У разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду облік транспортної роботи ведеться відповідно до порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду.”;

  5) у пункті 25:

  в абзаці першому слова “трамваєм і тролейбусом або Правил користування метрополітеном” замінити словами “міським електричним транспортом”;

  абзац другий викласти в такій редакції:

  “Водії (машиністи) забезпечують сповіщення пасажирів про назву зупинок (станцій), вимоги до пасажирів щодо користування транспортними послугами, порядок оплати проїзду тощо.”;

  6) пункт 26 викласти в такій редакції:

  “26. Документом на право одержання транспортних послуг є придбаний пасажиром разовий квиток (жетон), закомпостований абонементний талон, проїзний квиток (картка) тривалого користування, посвідчення або довідка, що дає право на пільговий проїзд відповідно до законодавства, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — зареєстрований у зазначеній системі електронний квиток.”;

  7) у пункті 27 слова “трамваєм і тролейбусом та Правилами користування метрополітеном” замінити словами “міським електричним транспортом”;

  8) пункти 30—33 викласти в такій редакції:

  “30. Проїзні документи дають право на проїзд у відповідному рухомому складі у тому місті, де вони придбані, якщо інше не передбачено відповідними угодами між органами місцевого самоврядування, на територіях яких запроваджено автоматизовані системи оплати проїзду.

  31. Види проїзних документів та форми їх носіїв, порядок обігу, компостування абонементного талона та реєстрації електронного квитка, порядок справляння плати за проїзд затверджує відповідний орган місцевого самоврядування з урахуванням особливостей транспортної інфраструктури та наявності автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

  32. Справляння плати за проїзд забезпечує перевізник. У містах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, орган місцевого самоврядування визначає особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги.

  Перевізник відповідно до законодавства має право здійснювати контроль оплати проїзду та наявності проїзних документів і документів, які дають право на пільговий проїзд.

  33. Безквитковий проїзд пасажира (несплата проїзду протягом однієї або більше зупинок), в тому числі проїзд без реєстрації електронного квитка або компостування абонементного талона, а так само провезення без квитка/талона дитини віком від семи до шістнадцяти років тягне за собою адміністративну відповідальність згідно із законом.”.

  6. У Типовому договорі про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1045 “Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 87, ст. 3543):

  1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

  “Облік наданих транспортних послуг у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду проводиться на основі такої системи.”;

  2) у пункті 9 слова “та надходження від стягнення штрафів за безквитковий проїзд” виключити;

  3) у пункті 13:

  підпункт 2 після слів “забезпечувати дотримання” доповнити словом “ним”;

  доповнити пункт підпунктом 151 такого змісту:

  “151) забезпечити належне функціонування програмно-технічного комплексу в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду;”.

  7. Абзац восьмий підпункту 37 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1755; 2016 р., № 55, ст. 1911, № 83, ст. 2729), виключити.

  _____________________