• In English
 • Уряд забезпечив створення належних умов для функціонування судів і діяльності суддів, встановлених законодавством України. Рішенням доповнено постанову Кабінету Міністрів України щодо суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб від підприємств, установ та організацій, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. Зокрема, документом передбачається можливість відрядження як тимчасового переведення суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації строком до одного року. Реалізація постанови здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на утримання судів, інших органів та установ системи правосуддя. Рішення прийняте на виконання Закону України "Про судоустрій і статус суддів".


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 жовтня 2017 р. № 810

  Київ

  Про внесення змін до пункту 6
  постанови Кабінету Міністрів України
  від 2 лютого 2011 р. № 98

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488; 2012 р., № 15, ст. 537; 2014 р., № 69, ст. 1928; 2015 р., № 42, ст. 1317, № 74, ст. 2427; 2016 р., № 81, ст. 2685, № 100, ст. 3261; 2017 р., № 31, ст. 943) такі зміни:

  в абзаці першому слово “чотирнадцятому” замінити словом “п’ятнадцятому”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Строк відрядження як тимчасове переведення суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя не може перевищувати один рік.”.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29