• In English
 • Уряд вніс зміни до постанови щодо суми та складу витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. Так, переглянуті граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу у разі відрядження до іноземних держав (зокрема, до Ізраїлю, Люксембургу та Швейцарії). Крім того, уточнено положення постанови щодо строку відрядження державних службовців та особливостей направлення працівників дипломатичної служби України на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України. Прийняття рішення не спричинить додаткових витрат з державного бюджету, при цьому дозволить значно оптимізувати та спростити існуючий документообіг.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 жовтня 2017 р. № 806

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 2 лютого 2011 р. № 98

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488, № 28, ст. 1195, № 71, ст. 2684; 2012 р., № 15, ст. 537, № 56, ст. 2246, № 81, ст. 3272; 2013 р., № 41, ст. 1477, № 48, ст. 1712; 2014 р., № 59, ст. 1614, № 69, ст. 1928; 2015 р., № 14, ст. 361, № 42, ст. 1317, № 67, ст. 2212, № 74, ст. 2427; 2016 р., № 12, ст. 513, № 46, ст. 1670, № 47, ст. 1707, № 81, ст. 2685, № 100, ст. 3261; 2017 р., № 31, ст. 943, № 33, ст. 1029) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 27

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 жовтня 2017 р. № 806

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 2 лютого 2011 р. № 98

  1. У пункті 6:

  1) в абзаці першому слово “відрядження” замінити словами “одного відрядження”;

  2) абзац тринадцятий виключити.

  2. Доповнити постанову пунктом 61 такого змісту:

  “61. Строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством.”.

  3. Абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:

  “Особливості направлення працівників дипломатичної служби України у довготермінове відрядження та на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України визначаються Законом України “Про дипломатичну службу”.”.

  4. У додатку 1:

  1) позиції

  “Ізраїль

  43

  121”;

  “Люксембург

  44

  83”;

  “Швейцарія

  44

  105”;

  замінити такими позиціями:

  “Ізраїль

  43

  171”;

  “Люксембург

  44

  190”;

  “Швейцарія

  44

  208”;

  2) доповнити примітки до додатка 1 пунктом 4 такого змісту:

  “4. Гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу становить 125 відсотків затверджених сум витрат на найм приміщення залежно від держави відрядження для посадових осіб, керівників, керівних працівників, посади яких зазначено у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 “Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1327, № 55, ст. 1913), керівників інших державних органів, у тому числі тих, що очолюють делегації,  мають повноваження брати участь у заходах міжнародного характеру та/або за рішеннями Президента України чи Уряду України підписувати міжнародні договори, а також для членів таких делегацій.”.

  _____________________