• In English
 • Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству аграрної політики та продовольства для розвитку електронного урядування у сфері агропромислового комплексу. Документом визначається механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті на запровадження системи електронного документообігу в Міністерстві, зокрема, на створення і впровадження локальних комп'ютерних мереж та придбання комп'ютерної та офісної техніки для розвитку електронного урядування.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 жовтня 2017 р. № 800

  Київ

  Про затвердження Порядку використання коштів,
  передбачених у державному бюджеті
  Міністерству аграрної політики та продовольства
  для розвитку електронного урядування у сфері
  агропромислового комплексу  Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

    Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству аграрної політики та продовольства для розвитку електронного урядування у сфері агропромислового комплексу, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                            В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 жовтня 2017 р. № 800

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному
  бюджеті Міністерству аграрної політики та продовольства
  для розвитку електронного урядування у сфері
  агропромислового комплексу  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою “Розвиток електронного урядування у сфері агропромислового комплексу”
  (далі — бюджетні кошти).

  2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

  3. Бюджетні кошти спрямовуються на запровадження системи електронного документообігу, зокрема створення і впровадження локальних комп’ютерних мереж та придбання комп’ютерної та офісної техніки для розвитку електронного урядування.

  4. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням взятих на облік органами Казначейства бюджетних зобов’язань відповідно до паспорта бюджетної програми.

  5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

  Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

  Основні вимоги до договору про закупівлю товарів, робіт і послуг, який укладається з переможцем процедури закупівлі, визначено статтею 36 Закону України “Про публічні закупівлі”.

  Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг з наданням завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, зазначені в актах приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

  6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних з електронним урядуванням у сфері агропромислового комплексу, та оплату посередницьких послуг.

  7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

  8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, звіту про виконання паспорта бюджетної програми, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  9. Мінагрополітики подає у місячний строк після закінчення бюджетного періоду до Мінфіну інформацію про результативні показники виконання бюджетної програми з відповідними поясненнями і висновками.

  _____________________