• In English
 • Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері законотворчої діяльності Верховної Ради України. Документом визначається механізм використання бюджетних коштів, які будуть спрямовані на модернізацію системи електронного документообігу Апарату Верховної Ради України, зокрема на розроблення Інтранет-порталу електронного документообігу та електронної взаємодії суб'єктів права законодавчої ініціативи.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 жовтня 2017 р. № 799

  Київ

  Про затвердження Порядку використання
  коштів, передбачених у державному бюджеті
  для розвитку електронного урядування у сфері
  законотворчої діяльності Верховної Ради України


  Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері законотворчої діяльності Верховної Ради України, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 жовтня 2017 р. № 799

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному
  бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері
  законотворчої діяльності Верховної Ради України


  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Апарату Верховної Ради України за програмою “Розвиток електронного урядування у сфері законотворчої діяльності Верховної Ради України” (далі — бюджетні кошти).

  2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Апарат Верховної Ради України.

  3. Бюджетні кошти спрямовуються на модернізацію системи електронного документообігу, зокрема розроблення Інтранет-порталу електронного документообігу та електронної взаємодії суб’єктів права законодавчої ініціативи, придбання ліцензійного програмного забезпечення.

  4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

  Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

  Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг з наданням завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, зазначені в актах приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

  5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних з електронним урядуванням у сфері законотворчої діяльності Верховної Ради України, та оплату посередницьких послуг.

  6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

  7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  8. Головний розпорядник бюджетних коштів подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінфіну узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів.

  _____________________