• In English
 • Уряд відкоригував план основних заходів цивільного захисту на 2017 рік. Зокрема, розпорядженням передбачено скасування у 2017 році контрольної перевірки виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальної служби в Полтавській області. Прийняття акта зумовлено необхідністю оптимізації проведення зазначених заходів нагляду (контролю).


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 жовтня 2017 р. № 797

  Київ

  Про внесення змін до деяких
  постанов Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 жовтня 2017 р. № 797

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. В абзаці першому пункту 20 Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 13, ст. 495; 2011 р., № 67, ст. 2572), слово “Мінприроди” замінити словом “ДСНС”.

  2. У Порядку встановлення охоронних зон навколо об’єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2262 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2455; 2012 р., № 55, ст. 2213; 2015 р., № 46, ст. 1472):

  в абзаці першому пункту 4 слова “МНС або його” замінити словами “ДСНС або її”;

  у тексті Порядку слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

  3. У назві розділу ХХI додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2006 р., № 8, ст. 432) слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

  4. В абзаці першому підпункту 1 пункту 2 Порядку збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 998 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 29, ст. 2096; 2012 р., № 77, ст. 3120; 2015 р., № 46, ст. 1472), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

  5. У пунктах 6 і 7 додатка 3 до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 733 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1483), у графі “Нормативи виділення” слово “Держгідрометом” замінити словом “ДСНС”.

  6. У підпункті 6 пункту 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 29, ст. 1074; 2016 р., № 56, ст. 1942), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

  ____________________