• In English
 • Уряд вніс зміни до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зокрема, врегульовано питання щодо можливості інформування регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Уповноваженим Верховної Ради з прав людини або його представниками чи регіональними представництвами про випадки затримання осіб, виявлені під час відвідування місць, в яких особи примусово тримаються за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 жовтня 2017 р. № 793

  Київ

  Про внесення змін до Порядку інформування центрів
  з надання безоплатної вторинної правової допомоги про
  випадки затримання, адміністративного арешту або
  застосування запобіжного заходу у вигляді тримання
  під вартою  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 101, ст. 3719; 2015 р., № 22, ст. 608; 2017 р., № 38, ст. 1204), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 18 жовтня 2017 р. № 793

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку інформування центрів з надання
  безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання,
  адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу
  у вигляді тримання під вартою  1. Пункт 1 після слів (далі — заявники) доповнити словами “, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, його представниками чи регіональними представництвами (далі — уповноважений з прав людини)”.

  2. В абзаці першому пункту 2 слова і цифри “частини п’ятої статті 5 Закону України “Про міліцію” замінити словами і цифрами “частини третьої статті 261 Кодексу України про адміністративні правопорушення”.

  3. Доповнити Порядок пунктом 31 такого змісту:

  “31. Уповноважений з прав людини у разі виявлення під час відвідування місць, в яких примусово тримаються за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону особи, про затримання яких суб’єктом подання інформації не було здійснено повідомлення згідно з вимогами цього Порядку, може повідомити про таке затримання відповідному регіональному центру за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку на єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги (0-800-213103) (контактний центр системи надання безоплатної правової допомоги) та інші телефонні номери, електронної пошти або через систему.

  Розгляд повідомлень здійснюється регіональними центрами відповідно до їх компетенції за умови отримання таких відомостей:

  прізвище, ім’я та по батькові, дата народження затриманої особи;

  місце, дата і час затримання особи;

  місце перебування затриманої особи;

  прізвище та ініціали (найменування) уповноваженого з прав людини, його поштова адреса, номер телефону та адреса електронної пошти.”.

  4. В абзаці другому пункту 4 слова “головних управлінь (управлінь) МВС” замінити словами “головних управлінь Національної поліції”.

  5. У пункті 6:

  1) в абзаці другому слова “контактного центру системи безоплатної вторинної правової допомоги” замінити словами “контактного центру системи надання безоплатної правової допомоги”;

  2) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

  “Повідомлення уповноваженого з прав людини, які надходять до регіонального центру або контактного центру системи надання безоплатної правової допомоги, за наявності відомостей, зазначених у пункті 31 цього Порядку, реєструються у відповідному журналі реєстрації повідомлень та системі.”.

  У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

  3) абзац четвертий після слова “заявника” доповнити словами “або уповноваженого з прав людини”.

  6. У пункті 7:

  1) перше речення абзацу першого після слова “заявника” доповнити словами “або уповноваженого з прав людини”;

  2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

  “Після призначення адвоката для надання затриманій особі безоплатної вторинної правової допомоги в результаті подання повідомлення заявника або уповноваженого з прав людини уповноважена службова особа регіонального центру невідкладно інформує про це телефоном заявника або уповноваженого з прав людини із зазначенням номера доручення центру, прізвища, імені та по батькові адвоката і його номера телефону.”.

  7. У підпункті 1 пункту 10:

  1) в абзаці третьому слова “та заявників” замінити словами “, заявників та уповноваженого з прав людини”;

  2) абзац четвертий після слова “заявників” доповнити словами “або уповноваженого з прав людини”.

  8. У тексті Порядку слова “єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги” та “(контактний центр системи безоплатної вторинної правової допомоги)” замінити відповідно словами “єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги” та “(контактний центр системи надання безоплатної правової допомоги)”.

  _____________________