• In English
 • Уряд привів установчі документи публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" у відповідність до вимог законодавства. А саме, до Закону України "Про акціонерні товариства", яким передбачено, що мінімальний розмір статутного капіталу товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства. На 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата установлена у місячному розмірі 3 200 гривень. Враховуючи зазначене, статутний капітал ПАТ "МГУ" приведено у відповідність до вимог зазначеного Закону України з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 жовтня 2017 р. № 781

  Київ

  Питання публічного акціонерного товариства
  “Магістральні газопроводи України”

  З метою приведення статутного капіталу публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи України” у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства” з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що статутний капітал товариства становить 4 076 000 гривень.

  2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 801 “Про утворення публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 91, ст. 2969) зміни, що додаються.

  3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості:

  затвердити акт оцінки майна, що додатково вноситься до статутного капіталу товариства, та результати приватного розміщення акцій товариства;

  забезпечити вчинення дій публічним акціонерним товариством “Магістральні газопроводи України”, пов’язаних із завершенням утворення публічного акціонерного товариства, відповідно до законодавства.

  Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 жовтня 2017 р. № 781

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету


  Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 801

  1. У пункті 2 цифри “3 786 000” замінити цифрами “4 076 000”.

  2. У пункті 3:

  1) в абзаці другому цифри “3 786 000” замінити цифрами “4 076 000”;

  2) абзац третій після слів і цифр “загальною площею 406,5 кв. метра” доповнити словами і цифрою “, а також автомобільних транспортних засобів: CITROEN XSARA PICASSO, MITSUBISHI SPASE STAR, MITSUBISHI PAJERO SPORT 3”.

  _____________________