• In English
 • Уряд затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету міським бюджетам Дніпра, Житомира, Кам'янська, Києва, Кропивницького, Львова, Новограда-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас на проведення робіт, пов'язаних із створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" на 2017 рік. Реалізація акта дасть змогу забезпечити створення центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, у форматі "Прозорий офіс" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам міст обласного значення.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 11 жовтня 2017 р. № 779

  Київ

  Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з
  державного бюджету міським бюджетам мм. Дніпра,
  Житомира, Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова,
  Новограда-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас на
  проведення робіт, пов’язаних із створенням і забезпеченням
   функціонування центрів надання адміністративних
  послуг у форматі “Прозорий офіс” на 2017 рік

  Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету міським бюджетам мм. Дніпра, Житомира, Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова, Новограда-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас на проведення робіт, пов’язаних із створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі “Прозорий офіс” на 2017 рік, що додаються.

  2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 166 Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету міським бюджетам мм. Дніпра, Києва, Львова та Одеси на проведення робіт, пов’язаних із створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі Прозорий офіс” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 27, ст. 783).

                    Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 40   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 жовтня 2017 р. № 779

  ПОРЯДОК ТА УМОВИ
  надання субвенції з державного бюджету міським бюджетам
  мм. Дніпра, Житомира, Кам’янська, Києва, Кропивницького,
  Львова, Новограда-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас на
  проведення робіт, пов’язаних із створенням і забезпеченням
  функціонування центрів надання адміністративних послуг
  у форматі “Прозорий офіс” на 2017 рік

  1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету міським бюджетам мм. Дніпра, Житомира, Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова, Новограда-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас (далі — місцеві бюджети) на проведення робіт, пов’язаних із створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі “Прозорий офіс” у 2017 році (далі — субвенція).

  2. Головним розпорядником субвенції є Мінсоцполітики.

  Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами (далі — розпорядники) визначаються за рішеннями відповідних рад про такі бюджети згідно із законодавством.

  3. Субвенція спрямовується на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт приміщень для центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, у форматі “Прозорий офіс” (далі — будівництво) мм. Дніпра, Житомира, Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова, Новограда-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас.

  4. Центри надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, у форматі “Прозорий офіс” (далі — центри) створюються з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”, Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 16, ст. 557), Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396), нормативних вимог щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також за наявності:

  окремого приміщення (приміщень) з обладнаними робочими місцями для адміністраторів (фронт-офіс) для прийому громадян;

  окремого приміщення (приміщень) для оброблення документів з обладнаними робочими місцями для працівників (бек-офіс);

  рецепції;

  залу очікування (з розрахунку не менше ніж одне сидяче місце для очікування на одне робоче місце адміністратора);

  туалетів для відвідувачів у приміщенні (фронт-офіс);

  системи електронного управління чергою;

  кімнати для дітей;

  архівного приміщення;

  кімнати для відпочинку (побутової кімнати), туалетів для персоналу у приміщенні (бек-офіс);

  обладнаних робочих місць для адміністраторів (фронт-офіс) (робочого стола, стільця для адміністратора, стільця для відвідувача, комп’ютера, принтера, сканера);

  обладнаних робочих місць для працівників (бек-офіс) (робочого стола, стільця для працівника, комп’ютера, принтера).

  5. Будівництво центру здійснюється на умовах співфінансування за рахунок субвенції та власних коштів відповідного місцевого бюджету. Частка коштів місцевого бюджету не може бути менше ніж 10 відсотків загальної вартості будівництва згідно з проектно-кошторисною документацією.

  6. Строк будівництва центру не може перевищувати 24 місяців з дня отримання субвенції розпорядником.

  7. Для отримання субвенції місцева рада звертається до Мінсоцполітики із заявою, до якої додається:

  рішення місцевої ради про створення центру та його будівнитво;

  проект будівництва центру;

  письмовий звіт експертної організації за результатами експертизи проекту будівництва центру.

  Письмовий звіт експертної організації за результатами експертизи проекту будівництва центру повинен підтверджувати, зокрема, врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

  8. Місцева рада може одночасно подати декілька проектів будівництва центрів, які вона має намір створити на своїй території.

  9. У заяві потрібно зазначити:

  відомості про загальну вартість будівництва згідно з проектно-кошторисною документацією;

  пропозиції щодо частки співфінансування за рахунок субвенції у відсотках до загальної вартості будівництва згідно з проектно-кошторисною документацією, загальної суми субвенції та обсягів фінансування в поточному і наступному фінансових роках у межах загальної суми субвенції.

  10. Заяви розглядаються робочою групою, утвореною Мінсоцполітики.

  11. Документи, визначені у пункті 7 цих Порядку та умов, робоча група розглядає за участю уповноваженого представника місцевої ради.

  12. За письмовим зверненням місцевої ради робоча група може розглядати документи і за відсутності представника цієї ради.

  13. До повноважень робочої групи належать:

  встановлення наявності повного пакета документів, визначених у пункті 7 цих Порядку та умов;

  встановлення відповідності документів, визначених у пункті 7 цих Порядку та умов, вимогам законодавства та пункту 4 цих Порядку та умов;

  визначення частки співфінансування проекту будівництва за рахунок субвенції у відсотках загальної вартості будівництва згідно з проектно-кошторисною документацією, а також загальної суми співфінансування проекту будівництва за рахунок субвенції з урахуванням вимог пункту 5 цих Порядку та умов;

  прийняття рішень щодо надання або ненадання субвенції місцевому бюджету;

  визначення суми субвенції, що надається місцевому бюджету в поточному і наступному фінансових роках у межах загальної суми субвенції, призначеної згідно з пунктом 16 цих Порядку та умов.

  14. У призначенні субвенції може бути відмовлено в таких випадках:

  відповідному місцевому бюджету не передбачено субвенції у Державному бюджеті України на поточний рік;

  відсутній повний пакет документів, визначений у пункті 7 цих Порядку та умов;

  встановлено невідповідність документів, визначених у пункті 7 цих Порядку та умов, вимогам законодавства та пункту 4 цих Порядку та умов;

  заяву місцевої ради про отримання субвенції складено з порушенням вимог, передбачених пунктом 9 цих Порядку та умов;

  місцева рада не подала звіту про використання попередньої субвенції або будівництво попереднього об’єкта (об’єктів) за рахунок субвенції не закінчено.

  15. У разі виявлення незначних невідповідностей заяви та доданих до неї документів вимогам, визначеним пунктом 4 цих Порядку та умов, робоча група може:

  повернути заяву та додані до неї документи на доопрацювання;

  прийняти рішення про надання субвенції без доопрацювання документів.

  16. Рішення робочої групи щодо надання або ненадання субвенції місцевому бюджету оформляється протоколом, витяг з якого подається Міністру соціальної політики та надсилається місцевій раді.

  17. Протокол має містити такі реквізити:

  порядковий номер;

  дату і місце складення;

  прізвища та ініціали членів робочої групи, присутніх на засіданні;

  порядок денний;

  хід розгляду питань порядку денного (запитання, виступи);

  прийняте рішення;

  результати голосування за кожним питанням.

  18. Протокол підписують всі члени робочої групи, присутні на засіданні.

  19. Окремі думки членів робочої групи щодо прийнятого рішення зазначаються в протоколі.

  20. У рішенні зазначається:

  повна назва місцевої ради, яка подала заяву про отримання субвенції;

  повна назва об’єкта будівництва;

  повна вартість будівництва згідно з проектно-кошторисною документацією;

  сума коштів місцевого бюджету та відсоток повної вартості будівництва, що зобов’язується виділити місцева рада;

  сума субвенції та відсоток повної вартості будівництва, що виділяється місцевій раді як співфінансування з державного бюджету;

  сума субвенції, що виділяється місцевій раді в поточному і наступному фінансових роках у межах загальної суми субвенції.

  21. Якщо рішення робочої групи відрізняється від пропозицій місцевої ради в частині відсотка співфінансування з державного бюджету, загальної суми субвенції або розподілу її часток в поточному і наступному фінансових роках, витяг з протоколу також надсилається рекомендованим листом місцевій раді для прийняття відповідного рішення.

  22. Місцева рада протягом 30 днів з дати отримання витягу з протоколу засідання робочої групи приймає рішення про надання або ненадання згоди стосовно визначеного робочою групою відсотка співфінансування будівництва об’єкта з державного бюджету, суми субвенції, її розподілу в поточному і наступному фінансових роках, належним чином завірену копію якого невідкладно надсилає Міністру соціальної політики.

  23. У разі ненадання згоди місцевою радою стосовно визначеного робочою групою відсотка співфінансування будівництва об’єкта з державного бюджету, суми субвенції, її розподілу в поточному і наступному фінансових роках робоча група за поданням Міністра соціальної політики скасовує своє рішення протягом 10 днів з дати отримання відповідного рішення місцевої ради.

  24. У разі неповідомлення місцевою радою про прийняте рішення протягом 30 днів з дати отримання витягу з протоколу засідання робочої групи рішення робочої групи скасовується за поданням голови робочої групи.

  25. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

  26. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, проводяться відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

  27. Казначейство:

  перераховує субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

  інформує щомісяця до 15 числа Мінсоцполітики та Мінфін про перераховані за попередній місяць обсяги субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

  28. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

  29. Розпорядники субвенції щомісяця до 5 числа подають Мінсоцполітики інформацію про використання субвенції.

  30. Мінсоцполітики інформує щомісяця до 20 числа Мінфін про використання субвенції.

  31. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль і відповідальність за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  32. Після завершення будівництва об’єкта (об’єктів) місцева рада має право повторно звернутися до Мінсоцполітики щодо надання субвенції на будівництво іншого об’єкта (об’єктів) на своїй території відповідно до цих Порядку та умов.

  _____________________