• In English
 • Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення розвитку електронного урядування у сфері адміністративних послуг. Це підвищить ефективність системи державного управління, полегшить доступ громадян до адміністративних послуг, підвищить якість і прозорість їх надання та зменшить корупційну складову. Цей документ дозволить реалізувати в 2017 році ряд заходів, спрямованих на розвиток електронного урядування у сфері адміністративних послуг, а саме: інтеграцію Єдиного державного порталу адміністративних послуг до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, інтеграцію інформаційних систем надання адміністративних послуг державних органів та органів місцевого самоврядування з порталом, заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 жовтня 2017 р. № 770

  Київ

  Про затвердження Порядку використання
  коштів, передбачених у державному бюджеті
  для забезпечення розвитку електронного
  урядування у сфері надання адміністративних послуг


  Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення розвитку електронного урядування у сфері надання адміністративних послуг, що додається.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 21

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 4 жовтня 2017 р. № 770

  ПОРЯДОК 
  використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
  забезпечення розвитку електронного урядування у сфері надання
  адміністративних послуг


  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінекономрозвитку за програмою “Розвиток електронного урядування у сфері надання адміністративних послуг” (далі — бюджетні кошти).

  2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.

  3. Бюджетні кошти використовуються з метою надання адміністративних послуг в електронній формі та доступу суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги шляхом розширення функціональних можливостей та забезпечення функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг (далі — Портал) і спрямовуються на:

  інтеграцію Порталу до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

  інтеграцію інформаційних систем надання адміністративних послуг державних органів та органів місцевого самоврядування з Порталом;

  створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю Порталу.

  4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку. 

  Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

  Остаточні розрахунки за поставлені товари, виконані роботи і надані послуги здійснюються згідно з умовами договорів про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг з наданням виконавцями завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, включені в акти приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

  5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних з напрямами, визначеними пунктом 3 цього Порядку, та оплату посередницьких послуг.

  6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, ведення обліку бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

  7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _____________________