• In English
 • Кабінет Міністрів прийняв рішення про утворення делегації Уряду України для участі у П'ятій нараді Конференції Сторін Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. Також затверджено директиви для делегації, уповноваживши її брати участь у переговорах і схваленні рішень наради Конференції Сторін. Прийняте розпорядження сприятиме врахуванню інтересів України під час прийняття рішень Конференції Сторін, підготовки міжнародних документів та виробленню узгоджених позицій щодо виконання Карпатської конвенції.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 4 жовтня 2017 р. № 708-р

  Київ

  Про делегацію Уряду України для участі у
  П’ятій нараді Конференції Сторін Рамкової
  конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

  1. Утворити делегацію Уряду України для участі у П’ятій нараді Конференції Сторін Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат (10—12 жовтня 2017 р., м. Ліллафюред, Угорщина) у складі згідно з додатком.

  Дозволити главі делегації Уряду України вносити в разі потреби зміни до складу делегації та залучати до участі в її роботі експертів.

  2. Затвердити директиви делегації Уряду України для участі у П’ятій нараді Конференції Сторін Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, що додаються.

  3. Уповноважити делегацію брати участь у переговорах та схваленні рішень П’ятої наради Конференції Сторін Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 75

   

      

   

   

  Додаток 
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 4 жовтня 2017 р. № 708-р

  СКЛАД 
  делегації Уряду України для участі у П’ятій нараді Конференції
  Сторін Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

  КЛІД
  Віктор Васильович

  директор департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Мінприроди, глава делегації

  ГУБАР
  Сергій Іванович

  експерт з питань впровадження Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, заступник глави делегації (за згодою)

  КОРЖОВ
  Володимир Леонідович

  заступник директора з наукової роботи Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва (за згодою)

  КРИМОВ
  Денис Олександрович

  другий секретар департаменту міжнародного права МЗС

  ПРІДУН
  Анна Ігорівна

  головний спеціаліст відділу експертної роботи управління експертної роботи та організаційно-аналітичного забезпечення Мінприроди

  ФИШКО
  Наталія Миколаївна

  головний спеціаліст відділу охорони тваринного світу управління охорони біорізноманіття та біобезпеки  Мінприроди

  _____________________   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 4 жовтня 2017 р. № 708-р

  ДИРЕКТИВИ
  делегації Уряду України для участі у П’ятій нараді Конференції
  Сторін Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат
  (10—12 жовтня 2017 р., м. Ліллафюред, Угорщина)


  Основні завдання, включаючи кінцеву мету участі у заході

  1. Метою утворення делегації Уряду України є:

  участь у П’ятій нараді Конференції Сторін Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат (далі — Карпатська конвенція), яка виступає також як нарада Сторін протоколів до неї (Протоколу про охорону і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття, Протоколу про стале управління лісами та Протоколу про сталий туризм);

  участь у сегменті високого рівня П’ятої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції.

  2. Метою П’ятої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції є:

  розгляд організаційних, фінансових та поточних питань, необхідних для реалізації Карпатської конвенції, прийняття рішень з питань реалізації Карпатської конвенції, схвалення нової статті про зміну клімату до Карпатської конвенції, схвалення і підписання Протоколу про стале сільське господарство та сільський розвиток до Карпатської конвенції;

  визначення подальших необхідних заходів для досягнення цілей Карпатської конвенції.

  3. Основним завданням делегації Уряду України є відстоювання національних інтересів під час розгляду і прийняття рішень П’ятої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції.

  4. Під час участі в заходах делегації Уряду України керуватися Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими правовими актами у сфері охорони навколишнього природного середовища та цими директивами.

  5. Запобігати, не допускати та блокувати можливі кроки Російської Сторони, спрямовані на використання рішень П’ятої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції для легітимізації анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та прийняття рішень, що можуть інтерпретуватися як пряме або непряме визнання будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим.

  6. Ураховувати та у разі потреби активно використовувати відповідні положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 р. “Територіальна цілісність України” (A/Res/68/262) та резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 19 грудня 2016 р. “Ситуація з правами

  людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)” (A/Res/71/205).

  7. Запобігати відображенню у документах Карпатської конвенції статистичних показників тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, зокрема соціально-економічного характеру, як інформації щодо Російської Федерації.

  Окремі доручення главі делегації та у разі
  потреби кожному членові делегації

  8. Взяти участь у П’ятій нараді Конференції Сторін Карпатської конвенції і прийнятті відповідних рішень згідно з порядком денним, а також сегменті високого рівня.

  9. Обговорити та підтримати за умови прийнятності для України в цілому рішення та рекомендації П’ятої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції з таких питань:

  реалізація Карпатської конвенції (рішення СОР-5/1), зокрема щодо схвалення досягнень у виконанні програми роботи, необхідності вжиття Секретаріатом Карпатської конвенції заходів з метою мобілізації фінансових ресурсів для розроблення та реалізації нових проектів, у тому числі проектів інформаційно-пропагандистських програм для місцевих та регіональних органів влади для підвищення рівня їх обізнаності про важливість охорони і сталого розвитку Карпатського регіону;

  співробітництво з ЄС (рішення СОР-5/2), зокрема щодо співробітництва з організаціями ЄС, інтеграції пріоритетів сталого розвитку Карпат до європейських програм транснаціональної співпраці та відзначення ініціативи Уряду Республіки Польща стосовно розроблення макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону;

  співробітництво з іншими конвенційними органами та міжнародними організаціями (рішення СОР-5/3), зокрема щодо подальшого співробітництва з конвенційними міжнародними органами та організаціями і виконання програм, спрямованих на сприяння подальшому обміну досвідом між країнами Альпійського, Карпатського та інших гірських регіонів;

  збереження та стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття (рішення СОР-5/4), зокрема щодо необхідності доопрацювання червоних списків видів та середовищ існування Карпат, схвалення спрощеного формату Національного звіту з впровадження Протоколу про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття; визначення для робочої групи з біорізноманіття на наступний період пріоритетного напряму діяльності щодо великих хижаків;

  просторове планування (рішення СОР-5/5), зокрема щодо необхідності продовження формування переліків адміністративних одиниць, в межах яких повинна забезпечуватися реалізація Карпатської конвенції та протоколів до неї;

  стале та інтегроване управління водними ресурсами та річковими басейнами (рішення  СОР-5/6), зокрема щодо необхідності поглиблення

  співробітництва в рамках Міжнародної конвенції про охорону р. Дунай та реалізації проектів, спрямованих на посилення співпраці щодо планування управління басейнами річок та запобігання виникненню повеней в Карпатському регіоні;

  стале сільське господарство, сільський розвиток (рішення  СОР-5/7), зокрема щодо схвалення Протоколу про стале сільське господарство та сільський розвиток до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат;

  стале управління лісами (рішення  СОР-5/8), зокрема щодо необхідності продовження робіт з інвентаризації пралісів та їх завершення до Шостої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції;

  сталий розвиток транспорту, інфраструктури, промисловості та енергетики (рішення  СОР-5/9), зокрема щодо доручення робочій групі із сталого розвитку транспорту розробити проект стратегічного плану дій для сприяння імплементації Протоколу про сталий транспорт;

  сталий туризм (рішення  СОР-5/10), зокрема щодо доручення робочій групі з питань сталого туризму та Секретаріату Карпатської конвенції підготувати консолідований звіт про імплементацію Протоколу про сталий туризм та його стратегії до Шостої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції (під час розгляду цього рішення запропонувати викласти перше речення проекту рішення у такій редакції: “Привітати ініціативу України та Румунії щодо створення Карпатської туристичної платформи з метою співробітництва у сфері сталого туризму.”);

  культурна спадщина та традиційні знання (рішення  СОР-5/11), зокрема щодо доручення робочій групі з питань культурної спадщини та традиційних знань переглянути питання щодо необхідності розроблення та укладення Протоколу про культурну спадщину та традиційні знання та визначити пріоритети для виконання статті 11 Карпатської конвенції;

  екологічна оцінка/інформаційні системи, моніторинг і раннє попередження (рішення  СОР-5/12), зокрема щодо доручення Секретаріату Карпатської конвенції за підтримки проекту TRANSGREEN та інших майбутніх проектів розробити Карпатську інтегровану інформаційну систему з біорізноманіття (CCIBIS), доступну для всіх Сторін, та вивчити питання щодо можливості розвитку співпраці з Міжнародною комісією з охорони р. Дунай та країнами — учасницями Європейської стратегії для Дунайського регіону з питань екологічної безпеки/попередження стихійних лих з метою сприяння виконанню статті 12 Карпатської конвенції;

  адаптація до зміни клімату (рішення  СОР-5/13), зокрема щодо включення до Карпатської конвенції нової статті про зміну клімату;

  підвищення рівня обізнаності, освіти та участь громадськості (рішення  СОР-5/14), зокрема щодо створення Інтернет-платформи для підвищення рівня обізнаності стосовно інтегрованих підходів до управління екосистемами в гірських регіонах та узгодження спільних дій між Сторонами, Секретаріатом Карпатської конвенції і заінтересованими партнерами стосовно підвищення рівня поінформованості, у тому числі шляхом проведення відповідних конкурсів для школярів та/або молодих вчених з питань реалізації Карпатської конвенції;

  програма роботи і бюджет Карпатської конвенції (рішення  СОР-5/15), зокрема щодо затвердження програми роботи та бюджету Карпатської конвенції на 2018—2020 роки (наполягати на залишенні незмінним розміру внеску до бюджету Карпатської конвенції для України на наступний бюджетний період (2018—2020 роки);

  адміністративне і фінансове управління Карпатською конвенцією та протоколами до неї (рішення  СОР-5/16), зокрема щодо провадження діяльності Трастового фонду для управління і реалізації Карпатської конвенції та протоколів до неї на три наступні роки до Шостої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції і пропозиції до ООН в рамках Програми з довкілля стосовно продовження керування Трастовим фондом до 2020 року згідно з положенням, прийнятим під час Третьої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції;

  розміщення Постійного секретаріату Карпатської конвенції (рішення  СОР-5/17) — підтримати перенесення розгляду питання про розміщення Постійного секретаріату Карпатської конвенції під час Шостої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції;

  строки і місце проведення Шостої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції (рішення  СОР-5/18), зокрема щодо прийняття пропозиції Уряду Республіки Польща стосовно проведення Шостої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції у 2020 році;

  головування в Карпатській конвенції (рішення  СОР-5/19) — передати Угорщині головування в Карпатській конвенції.

  Позиція з кожного питання порядку денного
  та можливі варіанти розвитку переговорного процесу

  10. Делегації Уряду України:

  1) взяти участь в опрацюванні та обговоренні документів П’ятої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції, схваленні порядку денного (СС/СОР5/DOC1), підготовці проектів рішень, у разі потреби у роботі робочих та контактних груп, які утворюватимуться під час Конференції Сторін з метою розроблення проектів рішень для їх подальшого схвалення на пленарному засіданні;

  2) під час розгляду питань порядку денного та підготовки проектів рішень П’ятої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції сприяти формуванню позитивного іміджу України на міжнародній арені і прагнути до досягнення консенсусу під час обговорення і прийняття рішень стосовно найважливіших питань, пов’язаних з реалізацією Карпатської конвенції;

  3) взяти участь в обговоренні таких основних питань П’ятої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції:

  зміна клімату.

  За умови прийняття консенсусного рішення підтримати рішення щодо прийняття поправки до Карпатської конвенції, а саме доповнення новою статтею такого змісту:

  “Стаття 121. Зміна клімату

  Сторони, беручи до уваги вразливість чутливих гірських екосистем і вплив основних секторів економіки і гірських громад на зміну клімату, а також ключову роль гір, яку вони відіграють для інших територій:

  реалізують політику, спрямовану на пом’якшення зміни клімату у всіх секторах, що мають відношення до Конвенції, з урахуванням взаємодії між ними;

  реалізують політику, спрямовану на адаптацію до зміни клімату, шляхом сприяння науковим дослідженням та науково-технічному співробітництву, міжгалузевій інтеграції, міжнародному співробітництву, підвищенню рівня поінформованості, участі громадськості та співпраці всіх заінтересованих сторін, а також сприяють розвитку місцевого планування та здійсненню заходів з адаптації, зокрема для найбільш уразливих територій і галузей;

  вживають комплексних заходів для зниження ризиків і мінімізації негативних наслідків зміни клімату, зокрема екстремальних погодних явищ.”;

  збереження та стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття.

  Під час обговорення питання щодо підготовки до схвалення червоних списків лісових біотопів та судинних рослин Карпат з урахуванням зауважень українських, польських та угорських науковців підтримати позицію, висловлену під час засідання Впроваджувального комітету Карпатської конвенції (14—16 червня 2017 р., м. Модра, Чеська Республіка), стосовно необхідності уточнення і доопрацювання зазначених списків та внесення їх на розгляд наступного засідання Впроваджувального комітету Карпатської конвенції;

  стале сільське господарство та сільський розвиток.

  За умови прийняття консенсусного рішення підтримати рішення щодо схвалення і укладення Протоколу про стале сільське господарство та сільський розвиток до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. Разом з тим поінформувати про неможливість Українською Стороною підписати зазначений Протокол під час проведення сегмента високого рівня (міністерського сегмента П’ятої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції, 12 жовтня 2017 р.) у зв’язку з відсутністю повноважень на його підписання;

  розміщення Постійного секретаріату Карпатської конвенції.

  З урахуванням пункту 4 рішення СОР-4/16 підтримати рішення щодо перенесення розгляду питання про місцезнаходження Постійного секретаріату Карпатської конвенції на наступне засідання Конференції Сторін, якщо буде досягнуто консенсусу. Разом з тим підтвердити позицію України про готовність розмістити Постійний секретаріат Карпатської конвенції на своїй території (м. Чернівці);

  4) взяти участь у сегменті високого рівня (міністерському сегменті П’ятої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції, 12 жовтня 2017 р.), зокрема главі делегації виступити з промовою, заслухати виступи інших глав делегацій країн Карпатського регіону та високопосадових осіб та за умови прийняття консенсусного рішення схвалити прийняття нової статті про зміну клімату до Карпатської конвенції, Протоколу про стале сільське господарство та сільський розвиток до Карпатської конвенції, звіт та рішення П’ятої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції;

  5) взяти участь у зустрічах і багатосторонніх консультаціях, що проводитимуться під час П’ятої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції, з питань узгодження міжнародних дій щодо виконання положень Карпатської конвенції, розвитку міжнародного співробітництва з усіма державами;

  6) поінформувати про стан реалізації Карпатської конвенції в Україні.

  Зобов’язання щодо звітування

  11. Главі делегації подати в десятиденний строк до МЗС звіт про участь делегації Уряду України у П’ятій нараді Конференції Сторін Карпатської конвенції.

  _____________________