• In English
 • Уряд прийняв рішення щодо здійснення правочину з державним боргом шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики, що є у власності Національного банку України, на нові довгострокові та довгострокові інфляційні ОВДП загальним обсягом до 220 млрд. гривень, строком обігу від семи до тридцяти одного року. Реалізація рішення надає можливість Міністерству фінансів України здійснити операцію з управління державним боргом, яка дозволить зменшити навантаження на державний бюджет з погашення і обслуговування державного боргу у роки з піковим навантаженням та розподілити погашення ОВДП, що залишаються у портфелі Національного банку України рівними частинами.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 жовтня 2017 р. № 748

  Київ

  Про здійснення у 2017 році правочину

  з державним боргом

  Відповідно до пункту 10 розділу Прикінцеві положення Закону України Про Державний бюджет України на 2017 рік Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Здійснити у 2017 році правочин з державним боргом шляхом обміну облігацій внутрішніх державних позик, що є у власності Національного банку, на нові облігації внутрішніх державних позик, які випускаються на Умовах, затверджених цією постановою (далі — правочин з державним боргом).

  2. Затвердити такі, що додаються:

  Умови випуску і розміщення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року;

  перелік облігацій внутрішніх державних позик України, щодо яких вчинятиметься правочин з державним боргом стосовно зміни умов запозичень.

  3. Уповноважити Міністра фінансів здійснити правочин з державним боргом на Умовах, затверджених цією постановою, укласти відповідний договір з Національним банком та підписати інші документи, пов’язані з його виконанням.

  4. Міністерству фінансів:

  1) здійснити випуск облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року відповідно до Умов, затверджених цією постановою;

  2) за результатами правочину з державним боргом здійснити відповідне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного Законом України Про Державний бюджет України на 2017 рік, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені в додатку № 2 до зазначеного Закону, надати доручення Державній казначейській службі щодо відображення проведеної операції в обліку виконання державного бюджету;

  3) передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування облігацій внутрішніх державних позик України відповідно до Умов, затверджених цією постановою.

  Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67

  Умови та перелік, що додаються: