• In English
 • Уряд затвердив зміни до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2017 рік. Збільшено видатки за деякими статтями. Зокрема, статтю "Компенсація єдиного внеску роботодавцям" збільшено з 87 579,5 тис. грн. до 109 031,1 тис. грн.; статтю "Здійснення заходів відповідно до статті 241 Закону України "Про зайнятість населення" збільшено з 29 767,3 тис. грн. до 41 955,5 тис гривень. Це своєю чергою сприятиме працевлаштуванню безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб шляхом виплати компенсації роботодавцям на оплату праці. Прийняття зазначеного акта зумовлено результатами виконання бюджету Фонду протягом січня-травня 2017 року, та підвищенням вдвічі з 01.01.2017 мінімальної заробітної плати, попиту роботодавців в отриманні від Служби зайнятості компенсації єдиного соціального внеску та витрат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 27 вересня 2017 р. № 731

  Київ

  Про внесення змін до бюджету Фонду
  загальнообов’язкового державного
  соціального страхування на
  випадок безробіття на 2017 рік


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2017 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 102 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 608), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 вересня 2017 р. № 731

  ЗМІНИ,
  що вносяться до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного
  соціального страхування на випадок безробіття на 2017 рік

  1. У позиції “Залишок коштів на початок року” цифри “426 016,6” замінити цифрами “426 264,1”.

  2. У позиції “Усього доходів (разом із залишком коштів на початок року)” цифри “10 446 637,1” замінити цифрами “10 446 884,6”.

  3. У позиції “Усього видатків” цифри “10 270 299,5” замінити цифрами “10 322 574,7”.

  4. У позиції “матеріальне забезпечення та соціальні послуги — усього:” цифри “8 467 151,3” замінити цифрами “8 514 417,8”.

  5. У позиції “професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації” цифри “219 256,8” замінити цифрами “236 256,8”.

  6. У позиції “видача ваучерів для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян” цифри “10 032,7” замінити цифрами “7 156,8”.

  7. У позиції “працевлаштування безробітних шляхом надання дотацій роботодавцям*” цифри “1 031,7” замінити цифрами “534,3”.

  8. У позиції “компенсація єдиного внеску роботодавцям” цифри “87 579,5” замінити цифрами “109 031,1”.

  9. У позиції “здійснення заходів відповідно до статті 241 Закону України “Про зайнятість населення” цифри “29 767,3” замінити цифрами “41 955,5”.

  10. У позиції “відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату достроково призначеної пенсії**” цифри “150” замінити цифрами “50”.

  11. У позиції “створення умов прийому та надання соціальних послуг” цифри “38 027,7” замінити цифрами “43 136,4”.

  12. У позиції “Залишок коштів на кінець року (з урахуванням необхідності забезпечення резерву)” цифри “176 337,6” замінити цифрами “124 309,9”.

  13. У позиції “у тому числі резерв Фонду” цифри “176 337,6” замінити цифрами “124 309,9”.

  _____________________