• In English
 • Уряд вніс зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Зокрема, пропонується створити у Мінфіні комісію для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо об'єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) між місцевими бюджетами.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 27 вересня 2017 р. № 727

  Київ

  Про внесення зміни до Порядку та умов надання
  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
  на здійснення заходів щодо соціально-економічного
  розвитку окремих територій


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2012 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 13, ст. 485, № 56, ст. 2257, № 91, ст. 3680; 2015 р., № 77, ст. 2555; 2016 р., № 30, ст. 1196, № 54, ст. 1889), зміну, що додається.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 67

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 вересня 2017 р. № 727

  ЗМІНА,
  що вноситься до Порядку та умов надання субвенції
   з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
  заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій


  Доповнити Порядок та умови пунктом 41 такого змісту:

  “41. Для підготовки у 2017 році пропозицій щодо розподілу субвенції (включаючи пропозиції щодо об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок субвенції) Мінфін утворює комісію (далі — комісія), до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням зазначеного Комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії), а також представники Мінфіну.

  Комісія приймає рішення щодо включення пропозицій, поданих народними депутатами України, обласними та Київською міською держадміністраціями Мінфіну до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо:

  розподілу субвенції між місцевими бюджетами;

  розподілу субвенції між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами).

  Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина членів комісії.

  Голова комісії та її секретар обираються на засіданні комісії.

  Засідання комісії скликається у разі потреби головою комісії.

  Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

  Рішення комісії оформлюється протоколом та підписується головою комісії та її секретарем.

  Рішення щодо включення пропозицій народних депутатів України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині внесення редакційних змін (технічних змін) до проекту акта Кабінету Міністрів України приймається Мінфіном у разі делегування комісією таких повноважень зазначеному Міністерству.

  Мінфін на підставі рішення комісії з урахуванням абзацу десятого цього пункту вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний проект акта щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами.”.

  _____________________