• In English
 • Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Розвиток електронного урядування у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства". Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем даної бюджетної програми є Мінрегіон. Документом визначається механізм використання бюджетних коштів, які будуть спрямовані на: запровадження системи електронного документообігу; модернізацію та придбання апаратно-програмного забезпечення, у тому числі серверного обладнання, для забезпечення нормального та безперебійного функціонування внутрішніх та зовнішніх сервісів Мінрегіону; придбання мережевого обладнання для модернізації інформаційних систем; придбання ліцензій програмного забезпечення.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 27 вересня 2017 р. № 725

  Київ

  Про затвердження Порядку використання коштів,
  передбачених у державному бюджеті для розвитку
  електронного урядування у сфері регіонального розвитку,
  будівництва та житлово-комунального господарства


  Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, що додається.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 21

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 вересня 2017 р. № 725

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному бюджеті
  для розвитку електронного урядування у сфері регіонального
  розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства


  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Розвиток електронного урядування у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” (далі — бюджетні кошти).

  2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

  3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

  запровадження системи електронного документообігу;

  модернізацію та придбання апаратно-програмного забезпечення, у тому числі серверного обладнання, для забезпечення нормального та безперебійного функціонування внутрішніх та зовнішніх сервісів Мінрегіону;

  придбання мережевого обладнання для модернізації інформаційних систем;

  придбання ліцензій програмного забезпечення.

  4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

  Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

  Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг з наданням виконавцями завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, включені в акти приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

  5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних з електронним урядуванням, та оплату посередницьких послуг.

  6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

  7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  8. Мінрегіон подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінфіну узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів.

  ____________________