• In English
 • Уряд вніс зміни до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг. Рішенням врегульовано відносини між споживачами телекомунікаційних послуг та операторами, провайдерами телекомунікацій, в частині, що стосується скорочення переліку телекомунікаційних послуг або припинення їх надання. Також надано можливість операторам, провайдерам телекомунікацій встановлювати особу абонентів, які здійснюють несанкціоноване втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж, що сприятиме зменшенню кількості таких випадків та, відповідно, підвищить сталість телекомунікаційних мереж. Крім того, створюються умови для ефективного впровадження на телекомунікаційній мережі загального користування послуги здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 20 вересня 2017 р. № 703

  Київ

  Про внесення змін до Правил надання та
  отримання телекомунікаційних послуг

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 29, ст. 1074; 2015 р., № 36, ст. 1081; 2016 р., № 56, ст. 1942), зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

  Прем’єр-міністр України                                                       В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 вересня 2017 р. № 703

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Правил надання та
  отримання телекомунікаційних послуг

  1. У пункті 3:

  1) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

  “зловмисні виклики — поодинокі, повторювані або масові з’єднання, в тому числі з телефонними номерами служб екстреної допомоги, інформаційно-довідкових, сервісних служб оператора, провайдера, а також надсилання повідомлень про проведення акцій, розіграшів, конкурсів, надання послуг, продуктів, товарів, які не замовлялися, повідомлень із пропозиціями щодо поповнення особового рахунка, що надходять не від оператора, які неможливо зупинити і якими завдається моральна та/або матеріальна шкода споживачеві та/або операторові, провайдерові;”;

  2) абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:

  “несанкціоноване втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж — дії, що зафіксовані актом про порушення правил надання і отримання телекомунікаційних послуг і призвели до витоку, втрати, підробки, блокування, перекручення чи знищення інформації; порушення порядку маршрутизації трафіку голосової телефонії; отримання послуг безоплатно або за тарифами, нижчими від тих, що встановлені; розповсюдження комп’ютерних вірусів (шкідливих програмних засобів); рефайлу; аномальної інтенсивності викликів; непродуктивного трафіку; хибного або помилкового автовідповідача; зациклення трафіку; відмови в обслуговуванні;”;

  3) абзац тридцять п’ятий викласти в такій редакції:

  “припинення надання послуг (послуги) — остаточне припинення оператором, провайдером надання споживачеві однієї/кількох або всіх послуг внаслідок припинення дії договору або зміни умов договору, а також у випадках, передбачених Законом України “Про телекомунікації” та цими Правилами;”;

  4) абзац сорок третій викласти в такій редакції:

  “спам — електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди (замовлення) абонента, оператора, провайдера умисно та/або масово надсилаються на їх адреси електронної пошти або кінцеве обладнання, крім повідомлень оператора, провайдера щодо надання телекомунікаційних послуг або органів державної влади у випадках, передбачених законодавством;”;

  5) абзац п’ятдесят перший виключити;

  6) доповнити пункт термінами такого змісту:

  “аномальна інтенсивність викликів — спрямування міжнародних та/або національних (міжміських та місцевих) викликів на мережі інших операторів телекомунікацій тривалістю більше однієї години на одному і тому ж напрямку;”;

  “відмова в обслуговуванні — відмова в обслуговуванні кінцевого обладнання абонента через вплив на комп’ютерну систему з наміром зробити комп’ютерні ресурси недоступними користувачам, для яких комп’ютерна система призначена (DoS attack);”;

  “зациклення трафіку — навмисна помилка маршрутизації, яка призводить до спрямування трафіку у зворотному напрямку;”;

  “непродуктивний трафік — спрямування на телекомунікаційну мережу оператора п’яти і більше викликів на хвилину, які мають нульову тривалість та не закінчуються наданням телекомунікаційних послуг, що призводить до непродуктивного використання канальної ємності та негативно впливає на якісні показники обслуговування трафіку;”;

  рефайл — зміна виду трафіку з метою отримання максимального прибутку за рахунок його маршрутизації за іншою розрахунковою таксою;”;

  “скорочення переліку послуг — зупинення надання оператором, провайдером послуг (послуги) на період та у випадках, передбачених Законом України “Про телекомунікації” та цими Правилами, із забезпеченням технічної можливості поновлення їх (її) надання абонентові;”;

  “хибний або помилковий автовідповідач — використання програмного пристрою, за допомогою якого реалізується функція з хибної тарифікації тривалості викликів;”.

  2. В абзаці другому пункту 8 слова “припинення чи інше” виключити.

  3. У пункті 15:

  1) в абзаці першому після слова “договору” доповнити словами “та під час надання послуг”, а слово “надати” замінити словом “надавати”;

  2) підпункт 6 викласти в такій редакції:

  “6) порядок зміни умов надання, скорочення переліку послуг та припинення їх надання;”;

  3) доповнити пункт підпунктом 91 такого змісту:

  “91) умови виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення, що визначаються на підставі відповідного договору приєднання, із зазначенням телефонного номера, виділеного для збору коштів на цілі благодійної діяльності;”;

  4) в абзаці дев’ятнадцятому слово “довідково-інформаційних” замінити словом “інформаційно-довідкових”.

  4. У підпункті 1 пункту 17 слова “екстреного виклику” замінити словами “екстреної допомоги”.

  5. Пункт 21 виключити.

  6. У пункті 32 слова “тимчасове припинення та припинення надання послуг” замінити словами “скорочення переліку послуг та припинення їх надання”.

  7. У пункті 35:

  1) підпункт 10 після слова “Правилами” доповнити  словами “, а також договором приєднання щодо виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення (у разі укладення такого договору)”;

  2) у підпункті 27 слова “тимчасового припинення надання” замінити словами “скорочення переліку”;

  3) підпункти 31 і 32 викласти в такій редакції:

  “31) зміну переліку послуг (пакетів послуг), скорочення переліку послуг або припинення їх надання у порядку, встановленому цими Правилами та договором;

  32) вільний вибір щодо скорочення переліку послуг оператором, провайдером у разі закінчення коштів на особовому рахунку абонента або досягнення визначеної договором суми (за наявності технічної можливості);”.

  8. У пункті 36:

  1) доповнити пункт підпунктом 51 такого змісту:

  “51) не здійснювати несанкціонованого втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж;”;

  2) підпункт 13 після слів “електронного коду (ідентифікатора) кінцевого обладнання” доповнити словами “та/або перепрограмування ідентифікаційних карток”.

  9. У підпункті 8 пункту 38 слова “тимчасове припинення або” виключити.

  10. У пункті 39:

  1) доповнити пункт підпунктом 151 такого змісту:

  “151) у разі направлення (здійснення) благодійного телекомунікаційного повідомлення (виключно оператори):

  забезпечити до початку його надіслання (здійснення) повідомлення споживачів про найменування такої послуги і розмір коштів, які будуть перераховані оператором з особового рахунка абонента на цілі благодійної діяльності, а також безоплатне надання споживачам можливості підтвердити згоду на надсилання зазначеного благодійного телекомунікаційного повідомлення чи відмовитися від його надсилання;

  розпочинати направлення (здійснення) благодійного телекомунікаційного повідомлення виключно після повідомлення споживачам про його надіслання (здійснення) в порядку, встановленому цими Правилами, та отримання їх згоди на надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення;

  інформувати абонента про суму коштів, списану з його особового рахунка безпосередньо після надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення;”;

  2) в абзаці другому підпункту 17 слово “доступу” замінити словами “передавання та приймання даних”;

  3) підпункт 18 викласти в такій редакції:

  “18) надавати безоплатний доступ споживачам до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, Національної поліції, швидкої допомоги, аварійних служб газу та підрозділів екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, а також для надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення (виключно оператори).

  Безоплатно оператором телекомунікацій надаються:

  послуги телефонного зв’язку або послуги з передачі текстового повідомлення, якщо вони надаються абонентові для направлення (здійснення) ними благодійного телекомунікаційного повідомлення;

  послуги з перерахування коштів як благодійної пожертви на користь неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади на виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення, надісланого (здійсненого) таким абонентом;

  послуги з публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення згідно з договором, укладеним між оператором телекомунікацій та неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою.

  При цьому на суму коштів, перераховану оператором на цілі благодійної діяльності, зібраних публічним збором благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення, зменшується аванс абонента за телекомунікаційні послуги. Відповідна сума коштів списується з особового рахунка абонента;”;

  4) у підпункті 24 слова “тимчасове припинення або” виключити;

  5) підпункт 32 викласти в такій редакції:

  “32) скорочувати перелік послуг у разі відсутності коштів на особовому рахунку абонента або досягнення визначеної договором суми (за наявності технічної можливості), крім послуг, які надані абоненту на певний період згідно з умовами тарифного плану;”;

  6) у підпункті 35 слова “обмеження доступу до певних” замінити словами “скорочення переліку”;

  7) доповнити пункт підпунктами 351 і 352 такого змісту:

  “351) у разі виявлення факту порушення споживачем вимог підпунктів 2—5, 51, 13 і 14 пункту 36 цих Правил складати акт про порушення правил надання і отримання телекомунікаційних послуг за встановленою оператором, провайдером телекомунікацій формою, що складається ним у письмовому та/або електронному вигляді і підписується уповноваженими особами оператора, провайдера, в якому зазначаються фактичні обставини вчинення порушення, дата та підстави для скорочення та/або припинення надання телекомунікаційних послуг, що передбачені цими Правилами та іншими актами законодавства. Протягом строку позовної давності на запит відповідних державних органів видавати копію акта у паперовому та/або електронному вигляді або на запит абонента — витяг з акта у частині, що стосується його абонентських номерів.

  Абонентові, який отримує послуги знеособлено (анонімно), витяг з акта надається за умови реєстрації абонента оператором, провайдером відповідно до частини другої статті 32 Закону України “Про телекомунікації”;

  352) не здійснювати несанкціоноване втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж абонентів;”.

  11. У пункті 49:

  1) підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

  “3) скорочення переліку послуг (крім випадків виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану, пошкодження телекомунікаційних мереж) із зазначенням підстав для такого скорочення, строків та/або умов поновлення надання послуг;

  4) припинення надання послуг із зазначенням відповідних підстав;”;

  2) в абзаці дев’ятому:

  перше речення після слів “цього пункту” доповнити словами “, у спосіб, визначений договором”;

  друге речення після слів “При цьому оператор” доповнити словом
  “, провайдер”.

  12. У пункті 50:

  1) в абзаці першому слово “довідково-інформаційні” замінити словом “інформаційно-довідкові”;

  2) у підпункті 3 слово “тимчасового” виключити;

  3) у підпункті 4 слова “тимчасове припинення надання” замінити словами “скорочення переліку”.

  13. У назві розділу “Скорочення переліку послуг, тимчасове припинення або припинення їх надання” слова “тимчасове припинення або” виключити.

  14. У пункті 52 слова “, тимчасове припинення” виключити, а слова “може здійснюватися” замінити словом “здійснюється”.

  15. Пункти 53 і 54 викласти в такій редакції:

  “53. Операторам, провайдерам забороняється з власної ініціативи здійснювати скорочення переліку послуг або припинення їх надання з підстав, не передбачених цими Правилами, іншими актами законодавства.

  54. Оператор, провайдер здійснює скорочення переліку послуг за заявою споживача відповідно до договору на строк, зазначений у заяві, але не більш як на один рік. При цьому такий строк може змінюватися за окремою заявою споживача. Скорочення переліку послуг оплачується за тарифами, встановленими оператором, провайдером (для загальнодоступних послуг такий тариф не може перевищувати розміру абонентної плати за кожний місяць такого скорочення). Оператор, провайдер може скорочувати надання послуг з власної ініціативи в разі:

  1) наявності заборгованості з оплати послуг понад строк чи суму, зазначені у договорі, відповідно до законодавства, а також закінчення коштів за передплачені послуги відповідно до законодавства та договору;

  2) досягнення граничної суми коштів, визначеної договором;

  3) виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг;

  4) виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення правового режиму надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства;

  5) виявлення несанкціонованого втручання споживача в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж оператора або технічних засобів телекомунікацій провайдера;

  6) встановлення факту розсилання споживачем спаму та/або здійснення зловмисних викликів (на строк, визначений договором).

  Скорочення переліку послуг здійснюється до усунення причин, що призвели до цього, на строк, визначений договором та законодавством.

  У разі скорочення переліку послуг за заявою споживача та згідно з підпунктами 1, 2, 4—6 цього пункту споживачеві надається можливість доступу до служб екстреної допомоги.

  Після погашення споживачем заборгованості з оплати послуг, надання яких скорочено, оператор, провайдер протягом однієї години, а у разі відсутності можливості в строк, що не перевищує двох робочих днів після погашення заборгованості, відновлює надання послуг.

  Для прискорення відновлення надання послуг абонент може особисто повідомити службі розрахунків про проведену оплату із зазначенням місця, дати, суми сплачених коштів і номера розрахункового документа.

  За час, протягом якого послуги не надавалися з вини абонента, абонентна плата нараховується в повному обсязі, якщо інше не передбачено договором.

  У разі скорочення переліку послуг у випадках, передбачених підпунктами 3 і 4 цього пункту, абонентна плата не нараховується.

  У разі скорочення переліку послуг згідно з підпунктами 5 і 6 цього пункту відновлення надання послуг абоненту, який отримує послуги знеособлено (анонімно) без укладення письмового договору, здійснюється на підставі його письмової заяви за умови реєстрації абонента оператором відповідно до частини другої статті 32 Закону України “Про телекомунікації”.

  За відновлення надання послуг після скорочення їх переліку плата не стягується.”.

  16. Абзаци четвертий і п’ятий підпункту 2 пункту 55 викласти в такій редакції:

  “зафіксованого актом про порушення правил надання і отримання телекомунікаційних послуг факту порушення споживачем вимог підпунктів 2—5, 51, 13 і 14 пункту 36 цих Правил;

  порушення абонентом умов договору, визначених відповідно до законодавства;”.

  17. Пункт 73 після слова “строк” доповнити словами “та надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення.

  18. Абзац дев’ятнадцятий пункту 74 викласти в такій редакції:

  “Інформація про розмір коштів, які перераховані оператором з особового рахунка абонента на цілі благодійної діяльності, а також належну до сплати суму за отримані контент-послуги зазначається у рахунку окремо від суми, що належить до сплати за інші послуги.”.

  19. Абзац сьомий пункту 105 викласти в такій редакції:

  “У разі смерті абонента або визнання його безвісно відсутнім оператор телекомунікацій має право скоротити перелік послуг.”.

  20. В абзаці першому пункту 107 слова “надання послуг тимчасово припиняється” замінити словами “або визнання його безвісно відсутнім перелік послуг скорочується”.

  21. Підпункт 1 пункту 114 виключити.

  22. У пункті 118 слова “аварійної служби газу, служби” замінити словами “аварійних служб газу та підрозділів”.

  23. У пункті 119:

  1) в абзаці першому слово “довідково-інформаційні” замінити словом “інформаційно-довідкові”;

  2) в абзаці третьому слово “довідково-інформаційної” замінити словом “інформаційно-довідкової”.

  _____________________