• In English
 • Уряд вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору. Постановою зазначений Порядок приведено у відповідність до Доктрини інформаційної безпеки України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів. Це дасть можливість удосконалити окремі положення Порядку та підвищить ефективність використання бюджетних коштів.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 20 вересня 2017 р. № 700

  Київ

  Про внесення змін до Порядку використання
  коштів, передбачених у державному бюджеті
  для здійснення заходів у сфері захисту
  національного інформаційного простору


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2015 р. № 772 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 80, ст. 2667, № 82, ст. 2712), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                       В. ГРОЙСМАН

  Інд. 17

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 вересня 2017 р. № 700

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених
  у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту
  національного інформаційного простору


  1. У пункті 3:

  1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

  “1) розроблення моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній;”;

  2) підпункт 3 викласти в такій редакції:

  “3) оплату послуг:

  з перекладу з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції (зокрема статей, книжкових видань, літературних та аудіовізуальних творів, інформаційних відеосюжетів) та розміщення її в засобах масової інформації;

  у сфері формування та вивчення громадської думки;

  у сфері підбору, пошуку, фіксації та обробки інформаційних даних та матеріалів, моніторингу інформаційного поля, розроблення, наповнення та підтримки програмного забезпечення, баз даних, добирання, аналізу, зіставлення та опрацювання фактів та інформації;

  з вироблення та доставки інформаційних стендів та конструкцій для розміщення в органах влади, установах та організаціях інформаційних матеріалів та продукції;”;

  3) підпункт 4 після слова “поліграфічної” доповнити словом “, видавничої”;

  4) підпункт 5 викласти в такій редакції:

  “5) проведення та організацію інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо повязаних з проведенням заходів);”;

  5) у підпункті 6 слова “цифрової, аудіо- та відеоінформаційної продукції” замінити словами “видавничої, цифрової, аудіо- та відеоінформаційної продукції та інформаційних матеріалів”;

   

  6) підпункт 7 викласти в такій редакції:

  “7) проведення інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру (в тому числі розроблення стратегії, визначення цільової аудиторії та рівнів задоволеності, вибір комунікаційних інструментів);”;

  7) доповнити пункт підпунктом 8 такого змісту:

  “8) організацію розроблення та впровадження навчальних курсів з інформаційної політики і розроблення навчально-методичного забезпечення для навчальних закладів усіх рівнів акредитації.”.

  2. Пункт 7 викласти в такій редакції:

  “7. Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).”.

  _____________________