• In English
 • Уряд прийняв рішення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції. Розпорядженням також визначено уповноважена особа, відповідальна за проведення конкурсу, затверджено вимоги до кандидатів та необхідний перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі та строк їх подання. Прийняття документа дозволить врегулювати питання здійснення уповноваженою особою заходів, необхідних для проведення зазначеного конкурсу, а також визначити інші аспекти, встановлення яких у відповідному рішенні Кабінету Міністрів України є обов'язковим відповідно до Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 170.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 13 вересня 2017 р. № 624-р

  Київ

  Про проведення конкурсу з відбору кандидатів
  на посаду члена Національного агентства з
  питань запобігання корупції

  1. У зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Національного агентства з питань запобігання корупції провести відповідно до абзацу другого пункту 2 Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 170 (Офіційний вісник України, 2015 р. № 28, ст. 811), конкурс з відбору кандидатів на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції, визначивши першого заступника Міністра юстиції Севостьянову Наталію Іларіонівну уповноваженою посадовою особою, відповідальною за проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції (номери телефонів: (044) 271-16-66, 271-16-67, електронна пошта zam_min@minjust.gov.ua).

  2. Затвердити:

  вимоги до кандидатів на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з додатком 1;

  перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі з відбору кандидатів на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно з додатком 2.

  3. Установити, що документи для участі у конкурсі з відбору кандидатів на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції можуть бути подані з 18 вересня по 2 жовтня 2017 року.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29

   

     Додаток 1
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 13 вересня 2017 р. № 624-р

  ВИМОГИ
  до кандидатів на посаду члена Національного
  агентства з питань запобігання корупції

  Кандидати на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції повинні відповідати таким вимогам:

  бути громадянами України;

  досягти 35-річного віку;

  мати вищу освіту;

  володіти державною мовою;

  бути здатними за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати службові обов’язки члена Національного агентства з питань запобігання корупції.

  _____________________

   

     Додаток 2
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 13 вересня 2017 р. № 624-р

  ПЕРЕЛІК
  документів, які необхідно подати для участі у конкурсі з
  відбору кандидатів на посаду члена Національного
  агентства з питань запобігання корупції


  Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”

  Заява, передбачена Законом України “Про очищення влади”

  Копія паспорта громадянина України

  Автобіографія, що повинна містити прізвище (усі прізвища у разі зміни), ім’я (усі імена, зокрема у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує року подання заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості

  Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс

  Інші документи, передбачені законом, для проведення спеціальної перевірки

  Інформація про освіту, досвід роботи, професійний рівень і ділову репутацію (копії документів про підвищення кваліфікації, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) (у разі потреби)

  _____________________