• In English
 • Уряд своїм рішенням оголосив конкурсний відбір на посаду державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України. Крім того, визначено умови проведення конкурсу на зайняття вищезазначеної посади.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 13 вересня 2017 р. № 621-р

  Київ

  Про оголошення конкурсу на зайняття
  вакантної посади державного секретаря
  Міністерства охорони здоров’я

  Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства охорони здоров’я з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 19

   

  Додаток
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 13 вересня 2017 р. № 621-р

  УМОВИ
  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
  державного секретаря Міністерства охорони здоров’я

  Загальні умови

  1. Посадові обов’язки державного секретаря МОЗ:

  1) організовує роботу апарату МОЗ;

  2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МОЗ та подає їх на розгляд;

  3) організовує та контролює виконання апаратом МОЗ Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ та доручень Міністра охорони здоров’я, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

  4) готує та подає Міністрові охорони здоров’ядля затвердження плани роботи МОЗ, звітує про їх виконання;

  5) за погодженням із Мінфіном затверджує штатний розпис та кошторис МОЗ;

  6) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МОЗ, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  7) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МОЗ, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  8) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

  9) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МОЗ;

  10) представляє МОЗ як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

  11) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

  12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  2. Умови оплати праці:

  1) посадовий оклад — 13 000 гривень;

  2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

  3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

  4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

  3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

  4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

  1) копія паспорта громадянина України;

  2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме у довільній формі;

  3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

  4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

  5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

  6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

  7) заповнена особова картка встановленого зразка;

  8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

  9) документи приймаються до 18 години 3 жовтня 2017 року.

  5. Місце, час та дата початку проведення конкурсу — м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 10 жовтня 2017 року.

  6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

  Кваліфікаційні вимоги

  1.

  Освіта

  - вища, ступінь вищої освіти — магістр

  2.

  Досвід роботи

  - загальний стаж роботи — не менше семи років;

  - досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у галузі реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, захисту населення від інфекційних хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), формування та реалізації державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення — не менше трьох років

  3.

  Володіння
  державною
  мовою

  - вільне володіння державною мовою

  Професійна компетентність

  Вимога

  Компоненти вимоги

  1.

  Лідерство

  - встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

  - вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;

  - вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

  - сприяння всебічному розвитку особистості;

  - делегування та управління результатами;

   

  - створення ефективної організації культури державної служби;

  - самоорганізація та саморозвиток

  2.

  Прийняття ефективних
  рішень

  - навички стратегічного планування та аналізу державної політики;

  - наявність необхідних навичок для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних);

  - принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень

  3.

  Комунікація
  та взаємодія

  - вміння здійснювати ефективну комунікацію;

  - ведення ділових переговорів;

  - вміння проводити публічні виступи, презентувати на аудиторію;

  - співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

  - відкритість

  4.

  Управління змінами

  - формування плану змін;

  - управління змінами та реакцією на них;

  - спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

  - оцінка ефективності змін

  5.

  Управління організацією та персоналом

  - організація роботи і контроль;

  - управління проектами;

  - управління якісним обслуговуванням;

  - мотивування;

  - управління людськими ресурсами

  6.

  Стратегічне бачення

  - бачення загальної картини;

  - концептуальне мислення;

  - здатність визначити напрям розвитку;

  - інноваційне мислення;

  - системність;

  - неупередженість

  7.

  Стресостійкість

  - управління своїми емоціями;

  - самоконтроль;

  - конструктивне ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики

  8.

  Робота з інформацією

  - здатність працювати з базами даних законодавства;

  - вміння працювати в умовах електронного урядування

  Професійні знання

  Вимога

  Компоненти вимоги

  1.

  Знання законодавства

  Знання:

  - Конституції України;

  - Закону України “Про державну службу”;

  - Закону України “Про запобігання корупції”

  2.

  Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного секретаря МОЗ

  Знання:

  - Закону України “Про Кабінет Міністрів України”;

  - Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”;

  - Основ законодавства України про охорону здоров'я;

  - Закону України “Про екстрену медичну допомогу”;

  - Закону України “Про протидію захворюванню на туберкульоз”;

  - Закону України “Про психіатричну допомогу”;

  - Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”;

  - інших актів законодавства, що регулюють діяльність МОЗ

  3.

  Знання основ державного управління у відповідній галузі

  - розуміння мети та завдань державної політики у відповідній сфері;

  - знання системи управління галуззю

   

  4

  Управління публічними фінансами

  - знання основ бюджетного законодавства;

  - знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів

  _____________________