• In English
 • Уряд своїм рішенням оголосив конкурсний відбір на посаду заступника Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Крім того, визначено умови проведення конкурсу на зайняття вищезазначеної посади.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 30 серпня 2017 р. № 610-р

  Київ

  Про оголошення конкурсу на зайняття
  вакантної посади заступника Голови

  Державної служби з питань безпечності

  харчових продуктів та захисту споживачів

   

  Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити конкурс на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

  Прем’єр-міністр України                                                     В. ГРОЙСМАН

  Інд. 19

   

  Додаток
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 30 серпня 2017 р. № 610-р

  УМОВИ
  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
  заступника Голови Державної служби з питань
  безпечності харчових продуктів та захисту споживачів


  Загальні умови

  1. Посадові обов’язки:

  1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених керівником державної служби Держпродспоживслужби;

  2) виконання обов’язків Голови Держпродспоживслужби у разі його відсутності та у разі відсутності першого заступника Голови Держпродспоживслужби;

  3) реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин), державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу;

  4) здійснення інших повноважень, визначених законом.

  2. Умови оплати праці:

  1) посадовий оклад — 11 000 гривень;

  2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

  3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

  4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

  3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

  4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

  1) копія паспорта громадянина України;

  2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме у довільній формі;

  3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

  4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

  5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

  6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

  7) заповнена особова картка встановленого зразка;

  8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України “Про запобігання корупції”);

  9) документи приймаються до 16 години 22 вересня 2017 року.

  5. Дата, час і місце проведення конкурсу — 26 вересня 2017 р., 10 година, м. Київ, вул. Прорізна, 15.

  6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

   

  Вимоги до професійної компетентності

  Загальні вимоги

  1. Освіта — вища, ступінь вищої освіти — магістр.

  2. Стаж роботи:

  1) загальний стаж роботи — не менше семи років;

  2) досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин), державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу — не менше трьох років.

  3. Володіння мовами — вільне володіння державною мовою.

  Спеціальні вимоги

  1. Знання законодавства:

  1) Конституція України;

  2) Закон України “Про державну службу”;

  3) Закон України “Про запобігання корупції”;

  4) Закон України “Про Кабінет Міністрів України”;

  5) Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”;

  6) законодавство, що регулює діяльність Держпродспоживслужби (Закони України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, “Про ветеринарну медицину”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про карантин рослин”, інші акти законодавства).

  2. Професійні знання:

  1) знання вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу;

  2) знання основ державного управління в галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин), державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу.

  3. Наявність лідерських навичок щодо:

  1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

  2) стратегічного планування;

  3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатності виконувати одночасно кілька завдань;

  4) ведення ділових переговорів;

  5) досягнення кінцевих результатів.

  4. Вміння приймати ефективні рішення:

  1) аналіз державної політики;

  2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

  5. Комунікації та взаємодія:

  1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

  2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

  3) відкритість.

  6. Управління змінами:

  1) формування плану змін та покращень;

  2) управління змінами та реакцією на них;

  3) оцінка ефективності змін.

  7. Управління організацією та персоналом:

  1) організація роботи і контроль;

  2) управління проектами;

  3) управління якісним обслуговуванням;

  4) мотивування;

  5) управління людськими ресурсами.

  8. Особистісні компетенції:

  1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

  2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

  3) системність;

  4) інноваційність та неупередженість;

  5) самоорганізація та саморозвиток;

  6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

  9. Управління публічними фінансами:

  1) знання основ бюджетного законодавства;

  2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

  10. Робота з інформацією:

  1) знання основ законодавства про інформацію;

  2) вміння працювати в умовах електронного урядування.

  _____________________