• In English
 • Уряд вніс зміни до Методики формування спроможних територіальних громад. Постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад" окремі положення Методики приведені у відповідність до основних положень законів України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів". Постанова також враховує основні та прикінцеві положення Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільного приєднання територіальних громад".


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 30 серпня 2017 р. № 662

  Київ

  Про внесення змін до Методики формування
  спроможних територіальних громад

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 33, ст. 963), зміни, що додаються.

  2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо приведення затверджених перспективних планів формування територій громад у відповідність з цією постановою.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 71

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 30 серпня 2017 р. № 662

   ЗМІНИ,
  що вносяться до Методики формування
  спроможних територіальних громад

  1. Абзац третій пункту 3 після слів “соціально-економічних” доповнити словами “, природних, екологічних, етнічних”.

  2. Пункт 4 після абзацу пятого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади, визнаної спроможною відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, суміжної сільської, селищної територіальної громади, яка відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області належить до цієї об’єднаної територіальної громади;”.

  У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

  3. Пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

  “у разі входження до складу об’єднаної територіальної громади однієї або кількох територіальних громад, розташованих на території суміжного району, розширенню підлягають межі району, на території якого розташований адміністративний центр утвореної об’єднаної територіальної громади.”.

  4. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

  “За результатами консультацій та на підставі рішень  органів місцевого самоврядування визначається потенційний адміністративний центр  спроможної територіальної громади.”.

  _____________________