• In English
 • Урядом урегульовано питання матеріального забезпечення працівників прокуратури. А саме розміри посадових окладів прокурорів приведено у відповідність із посадовими окладами працівників інших правоохоронних органів, забезпечено уніфікований підхід до їх оплати праці. Зокрема, переглянуто розміри надбавок за класний чин працівникам прокуратури.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 30 серпня 2017 р. № 657

  Київ

  Про внесення змін до деяких постанов
  Кабінету Міністрів України щодо
  оплати праці працівників прокуратури

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівників прокуратури зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 30 серпня 2017 р. № 657

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  щодо оплати праці працівників прокуратури

  1. Пункт 32 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545, № 35, ст. 2118; 2006 р., № 10, ст. 634; 2007 р., № 79, ст. 2959; 2008 р., № 21, ст. 601) виключити.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632; 2008 р., № 21, ст. 601, № 34, ст. 1139; 2010 р., № 86, ст. 3024; 2011 р., № 28, ст. 1193):

  1) в абзаці першому пункту 1 слова “та класний чин” виключити, а цифри “59” замінити цифрами “58”;

  2) в абзаці другому підпункту “в” підпункту 1 пункту 2 слова “класний чин,” виключити;

  3) додаток 59 до постанови виключити.

  3. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 505 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 44, ст. 1697; 2015 р., № 80, ст. 2668):

  1) у підпункті 1 пункту 2:

  в абзаці п’ятому слова “надбавки за ранг державного службовця та” виключити;

  в абзаці шостому слова “(ранг державного службовця)” виключити;

  2) доповнити постанову пунктом 42 такого змісту:

  “42. Установити, що оплата праці (грошове забезпечення) прокурорів, відряджених відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України “Про прокуратуру” на роботу до державних органів, установ та організацій, проводиться виходячи із розмірів посадових окладів та інших складових заробітної плати (надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги) за посадами, які зазначені працівники займають у державних органах, установах та організаціях, до яких вони відряджені.

  Якщо нарахована заробітна плата (грошове забезпечення) відрядженого працівника є меншою від розміру заробітної плати (грошового забезпечення) без урахування виплат, які мають одноразовий характер, і премії за посадою в органах прокуратури, з якої його відряджено, йому проводиться відповідна доплата.

  Виплата заробітної плати (грошового забезпечення) відрядженим прокурорам проводиться за рахунок коштів державних органів, установ та організацій, до яких вони відряджені.”;

  3) додатки 1, 2 і 7 до постанови викласти в такій редакції:

  “Додаток 1
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 31 травня 2012 р. № 505
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
  від 30 серпня 2017 р. № 657)  СХЕМА
  посадових окладів працівників
  Генеральної прокуратури України

  Найменування посади

  Місячний посадовий оклад, гривень

  Генеральний прокурор

  37 000

  Перший заступник Генерального прокурора

  34 000

  Заступник Генерального прокурора

  32 000

  Начальник департаменту

  10 000

  Перший заступник Головного військового прокурора

  9 840

  Заступник Головного військового прокурора, заступник начальника департаменту

  9 700

  Начальник самостійного управління

  9 570

  Заступник начальника самостійного управління

  9 500

  Начальник управління у складі департаменту

  9 340

  Заступник начальника управління у складі департаменту

  9 280

  Начальник самостійного відділу

  9 140

  Заступник начальника самостійного відділу

  9 070

  Начальник відділу у складі управління

  8 940

  Заступник начальника відділу у складі управління

  8 870

  Старший слідчий в особливо важливих справах

  7 490

  Слідчий в особливо важливих справах, прокурор прокуратури

  7 140

  _______ 

  Примітка. Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

   

  Додаток 2
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 31 травня 2012 р. № 505
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 30 серпня 2017 р. № 657)  СХЕМА
  посадових окладів працівників прокуратур
  Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва
  та Севастополя, військових прокуратур регіонів
  і прирівняних до них прокуратур  Найменування посади

  Місячний посадовий оклад, гривень

  Автономна Республіка Крим

  за групами областей

  поза групою, м. Київ

  I

  II, 
  м. Севастополь

  Прокурор

  9 410

  9 370

  8 970

  8 670

  Перший заступник прокурора

  9 040

  8 870

  8 520

  8 340

  Заступник прокурора

  8 670

  8 500

  8 170

  8 000

  Начальник управління

  7 930

  7 930

  7 370

  7 180

  Заступник начальника управління

  7 840

  7 840

  7 290

  7 110

  Начальник відділу

  7 750

  7 750

  7 210

  7 030

  Заступник начальника відділу

  7 660

  7 660

  7 120

  6 940

  Старший слідчий в особливо важливих справах

  5 880

  5 880

  5 880

  5 880

  Слідчий в особливо важливих справах

  5 780

  5 780

  5 780

  5 780

  Старший слідчий, прокурор прокуратури

  5 730

  5 730

  5 730

  5 730

  Слідчий

  5 660

  5 660

  5 660

  5 660

  _________

  Примітка. Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.”;

   

  “Додаток 7
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 31 травня 2012 р. № 505
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
   від 30 серпня 2017 р. № 657)  СХЕМА
  посадових окладів працівників місцевих
  прокуратур, військових прокуратур гарнізонів
  та прирівняних до них прокуратур


  Найменування посади

  Місячний посадовий оклад, гривень

  Керівник місцевої прокуратури, військовий прокурор гарнізону

  8 000

  Перший заступник керівника місцевої прокуратури, перший заступник військового прокурора гарнізону

  7 760

  Заступник керівника місцевої прокуратури, заступник військового прокурора гарнізону

  7 460

  Начальник відділу

  6 000

  Заступник начальника відділу

  5 880

  Старший слідчий, прокурор прокуратури

  5 660

  Слідчий

  5 520

  ________ 

  Примітка. Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.”;

   

  4) доповнити постанову додатком 8 такого змісту:

  “Додаток 8
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 31 травня 2012 р. № 505

  РОЗМІР 
  надбавок до посадових окладів працівників
  органів прокуратури за класні чини

  Класні чини

  Розмір надбавки, гривень

  Державний радник юстиції України

  3 200

  Державний радник юстиції 1 класу

  3 000

  Державний радник юстиції 2 класу

  2 800

  Державний радник юстиції 3 класу

  2 600

  Старший радник юстиції

  2 400

  Радник юстиції

  2 200

  Молодший радник юстиції

  2 000

  Юрист 1 класу

  1 800

  Юрист 2 класу

  1 600

  Юрист 3 класу

  1 400 ”.

  4. Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1013 “Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3436; 2016 р., № 16, ст. 645, № 30, ст. 1211, № 61, ст. 2093) виключити.

  _____________________