• In English
 • Затверджено план заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права, які спрямовані на забезпечення додержання та поваги до прав і свобод людини й громадянина, запобігання порушенням прав і свобод людини й громадянина або сприяння їх поновленню. Також планом передбачено поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і свобод людини й громадянина. запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод. сприяння правовій інформованості населення з питань прав людини. Відповідно Указу Президента України від 08 грудня 2008 року № 1149 "Про Всеукраїнський тиждень права" Всеукраїнський тиждень права проводиться щороку в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини. Розпорядженням Уряду передбачено проведення Всеукраїнського тижня права 08 - 13 грудня 2017 року. Рішення Уряду забезпечить реалізацію конституційних прав громадян щодо знання своїх прав та обов'язків. Проведення відповідних заходів дозволить консолідувати зусилля та поєднати цілі державних органів, приватних та громадських інституцій у напрямі утвердження й забезпечення прав і свобод людини, що є головним обов'язком держави, позитивно впливатиме на правову інформованість населення з питань прав людини, стане національною правовою традицією. Очікується, що виконання цих завдань додасть позитивного іміджу Україні на міжнародному рівні та сприятиме входженню України як правової держави до європейської спільноти.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 23 серпня 2017 р. № 579-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів з
  проведення у 201
  7 році
  Всеукраїнського тижня права

  1. Затвердити план заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права, що додається.

  2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям:

  забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів у межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;

  розробити до 1 жовтня 2017 року галузеві та регіональні плани заходів з участі у проведенні у 2017 році Всеукраїнського тижня права.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
   розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 23 серпня 2017 р. № 579-р

  ПЛАН
  заходів з проведення у 2017 році


   Всеукраїнського тижня права

  1. Провести у навчальних закладах Всеукраїнський урок “Права людини” з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.

  МОН, Мін’юст, МВС, обласні та Київська міська держадміністрації.

  8 грудня.

  2. Організувати та провести у навчальних закладах, закладах культури, військових частинах тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру (лекції, бесіди, зустрічі за круглим столом, правові конкурси, ігри, змагання тощо).

  МОН, Мін’юст, МВС, Мінкультури, Міноборони, обласні та Київська міська держадміністрації за участю Координаційного центру з надання правової допомоги, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

  4—10 грудня.

  3. Організувати виступи у засобах масової інформації з питань реалізації і захисту прав людини, у тому числі учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної операції.

  Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська держадміністрації за участю Координаційного центру з надання правової допомоги, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, заінтересованих громадських та міжнародних організацій.

  Листопад — грудень.

  4. Провести з працівниками підприємств, установ та організацій навчання, лекції, бесіди з питань реалізації і захисту прав людини з метою підвищення загального рівня правової культури та набуття громадянами необхідного рівня правових знань.

  Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська держадміністрації за участю заінтересованих громадських та міжнародних організацій.

  4—8 грудня.

  5. Провести в установах виконання покарань лекції, бесіди з питань реалізації і захисту прав людини.

  Мін’юст за участю Координаційного центру з надання правової допомоги та центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

  4—8 грудня.

  6. Забезпечити організацію через мережу громадських приймалень та юридичних клінік надання населенню безоплатної первинної правової допомоги з питань реалізації і захисту прав людини.

  Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська держадміністрації за участю заінтересованих професійних об’єднань правників, громадських та міжнародних організацій.

  4—8 грудня.

  7. Організувати проведення книжкових виставок, презентацій видань про права людини та іншої літератури правового змісту, ознайомлення з матеріалами, представленими на них; оформлення у військових частинах, навчальних закладах, закладах культури, інших установах та організаціях тематичних стендів.

  Мінкультури, Мін’юст, МОН, МВС, Держкомтелерадіо, Міноборони, обласні та Київська міська держадміністрації за участю заінтересованих громадських та міжнародних організацій.

  4—10 грудня.

  8. Провести науково-практичні конференції, семінари, зустрічі за круглим столом, дискусії, майстер-класи провідних юристів, присвячені проблематиці прав людини, захисту прав учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб, за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, політичних партій, народних депутатів України, діячів науки і культури.

  Мін’юст, МОН, обласні та Київська міська держадміністрації за участю Координаційного центру з надання правової допомоги, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Національної академії правових наук, Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук, заінтересованих громадських та міжнародних організацій.

  4—10 грудня.

    9. Організувати проведення виставки-форуму та благодійного заходу “Правники — суспільству”.

  Мін’юст  за участю  Координаційної ради молодих юристів України при Мін’юсті,  заінтересованих  громадських та міжнародних організацій.

  6—8 грудня.

  10. Провести Міжнародний правничий конкурс імені В. М. Корецького.

  Мін’юст за участю Координаційної  ради молодих юристів України при Мін’юсті, Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук, заінтересованих  громадських та міжнародних організацій.

  5—7  грудня.

  11. Організувати показ художніх та документальних фільмів про права людини та правозахисну діяльність в Україні.

  Держкіно, Мінкультури, Держкомтелерадіо за участю заінтересованих  громадських та міжнародних організацій.

  4—8 грудня.

  12. Організувати розміщення на офіційних веб-сайтах інформаційних банерів та їх наповнення матеріалами, що стосуються проведення Всеукраїнського тижня права.

  Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська держадміністрації  за участю Координаційного центру з надання правової допомоги.

  4—10 грудня.

  13. Сприяти широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів з проведення Всеукраїнського тижня права.

  ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України”
  (за згодою), обласні та Київська міська держадміністрації.

  8—13 грудня.

   

  _________________________