• In English
 • Уряд схвалив Порядок та умови розподілу і використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління. Розпорядженням Кабінету Міністрів від 11 листопада 2016 р. № 905 схвалено Концепцію запровадження посад фахівців з питань реформ, метою якої є створення необхідних умов для підготовки та реалізації національних реформ шляхом оновлення і посилення кадрового потенціалу через залучення на державну службу кваліфікованих і компетентних фахівців - фахівців з питань реформ. З метою реалізації зазначеної Концепції у Законі України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" затверджено видатки в обсязі 300 млн. гривень. Постанова Уряду "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління" визначає механізм розподілу та порядок використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління. Водночас розпорядженням Уряду "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2017 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління" передбачено розподілити бюджетні кошти між відповідними органами виконавчої влади з метою фінансового забезпечення впровадження у цих органах посад фахівців з питань реформ.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 серпня 2017 р. № 647

  Київ

  Деякі питання реалізації комплексної
  реформи державного управління

  Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України та статті 30 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок та умови розподілу і використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління, що додаються.

  2. Установити, що:

  на період реалізації комплексної реформи державного управління дія пунктів 1 і 10 заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739), не поширюється на державні органи, залучені до її реалізації;

  у 2017 році граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 615; 2016 р., № 16, ст. 637), не застосовуються для державних органів, залучених (що будуть залучені) до реалізації комплексної реформи державного управління.

  3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814) зміни, що додаються.

  4. Міністерству фінансів під час доопрацювання показників проекту Державного бюджету України на 2018 рік збільшити видатки на утримання державних службовців, що будуть призначені у 2017 році на вакантні посади державної служби директоратів, генеральних департаментів і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

  5. Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству фінансів, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству культури, Міністерству освіти і науки, Міністерству юстиції, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,  Міністерству охорони здоров’я, Міністерству інфраструктури, Міністерству соціальної політики, Державному агентству з питань електронного урядування, Національному агентству з питань державної служби:

  припинити заповнення вакантних посад державної служби в інших структурних підрозділах, функції (повноваження) за якими переходять (будуть передані) до утворених директоратів, генеральних департаментів і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції;

  забезпечити протягом 2018 року скорочення граничної чисельності працівників, яка склалася на 1 січня 2017 р., не менше ніж на 5 відсотків;

  подавати щомісяця до 5 числа Національному агентству з питань державної служби інформацію про кількість державних службовців, що призначені у 2017 році на вакантні посади державної служби директоратів, генеральних департаментів і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, для її узагальнення та подання до 15 числа Кабінетові Міністрів України.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 40

   

      

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2017 р. № 647

  ПОРЯДОК ТА УМОВИ
  розподілу і використання бюджетних коштів на підтримку
  реалізації комплексної реформи державного управління

   

  1. Ці Порядок та умови визначають механізм розподілу видатків, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України за бюджетною програмою 0421060 “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”, та використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління (далі – бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти розподіляються рішенням Кабінету Міністрів України державним органам шляхом передачі бюджетних призначень у порядку, визначеному статтею 23 Бюджетного кодексу України.

  3. Бюджетні призначення, передбачені за програмою “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”, передаються на бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням державних органів, або нові бюджетні програми, відкриті в установленому порядку.

  4. Проект розподілу бюджетних коштів готується Мінфіном, враховуючи:

  кількість посад державних службовців директоратів Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратів міністерств, генеральних департаментів інших центральних органів виконавчої влади, що будуть утворені для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції (генеральних директорів, директорів генеральних департаментів, керівників експертних груп, державних експертів), зазначених у пункті 8 цих Порядку і умов;

  посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів всіх міністерств, Голови НАДС, його заступника, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його заступника, яким з 1 вересня 2017 р. встановлюється надбавка за виконання особливо важливої роботи;

  умови оплати праці, затверджені Кабінетом Міністрів України;

  здійснення поточного та капітального ремонтів, облаштування приміщень, придбання техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування, картриджів, інформаційно-аналітичних систем, ліцензійного програмного забезпечення, їх зберігання.

  5. Передані бюджетні кошти спрямовуються на:

  1) бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням державних органів в частині:

  виплати державним службовцям директоратів у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, директоратів у міністерствах, генеральних департаментів в інших центральних органах виконавчої влади, що будуть утворені для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, і в Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції (генеральним директорам, директорам генеральних департаментів, керівникам експертних груп, державним експертам) посадових окладів, надбавки за виконання особливо важливої роботи, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця — з дня призначення, якщо інше не передбачено законодавством;

  виплати Державному секретарю Кабінету Міністрів України та його заступникам, державним секретарям всіх міністерств, Голові НАДС, його заступнику, Голові Державного агентства з питань електронного урядування, його заступнику надбавки за виконання особливо важливої роботи;

  виплату грошової допомоги під час надання щорічної основної оплачуваної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань особам, зазначеним в абзацах другому і третьому цього підпункту;

  преміювання державних службовців, залучених до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби директоратів Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратів міністерств, генеральних департаментів інших центральних органів виконавчої влади, що будуть утворені для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, з урахуванням якості їх проведення;

  придбання техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування для облаштування робочих місць, зокрема персонального комп’ютера (системного блока, монітора, клавіатури, маніпулятора “миша”, операційної системи) або ноутбука, стола письмового, крісла офісного (стільця), подовжувача, багатофункціонального пристрою, інформаційної панелі, зовнішнього диска, фліпчарта, принтера, планшета, клавіатури для планшета, ліцензійного програмного забезпечення, картриджів;

  2) нову бюджетну програму Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України “Проведення ремонту, реконструкції, облаштування приміщень, створення та впровадження інформаційно-аналітичних систем, придбання техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування, їх зберігання в рамках здійснення комплексної реформи державного управління”, яка включає:

  капітальні видатки, зокрема виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення капітального ремонту, реконструкції, облаштування приміщень необхідним інвентарем, меблями та обладнанням для розміщення державних службовців, приміщень для проведення презентаційних, комунікаційних, інформаційних та тренінгових заходів у рамках здійснення комплексної реформи державного управління, придбання проекторів, інформаційних панелей, обладнання для синхронного перекладу, відео- та комп’ютерного обладнання, систем кондиціювання, побутової техніки;

  проведення поточного ремонту, придбання предметів та матеріалів;

  створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи взаємодії новоутворених структурних підрозділів;

  придбання техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування для облаштування робочих місць для державних органів, що будуть залучені до реалізації комплексної реформи державного управління, передача на склад із забезпеченням їх зберігання.

  Кошти використовуються згідно з цими Порядком та умовами.

  Техніка, меблі, інше обладнання та устаткування (зокрема персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор “миша”, операційна система) або ноутбук, стіл письмовий, крісло офісне (стілець), подовжувач, багатофункціональний пристрій, інформаційна панель, зовнішній диск, фліпчарт, принтер, планшет, клавіатура для планшета, ліцензійне програмне забезпечення, картриджі) для органів державної влади, що будуть залучені до реалізації комплексної реформи державного управління, придбаваються у 2017 році Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України, передаються на склад із забезпеченням їх зберігання. У 2018 році зазначені техніка, меблі, інше обладнання та устаткування передаються іншим міністерствам, центральним органам виконавчої влади, що будуть залучені до реалізації комплексної реформи державного управління, в установленому порядку.

  6. Передані бюджетні кошти визначаються за окремим напрямом у паспорті бюджетної програми.

  7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

  Попередня оплата у разі придбання меблів, інформаційно-аналітичних систем та проведення робіт із здійснення ремонту, реконструкції, облаштування приміщень у разі потреби може проводитися в розмірі до 100 відсотків їх вартості.

  Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

  Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, ведення обліку бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

  8. Чисельність працівників директоратів Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратів міністерств, генеральних департаментів інших центральних органів виконавчої влади, що будуть утворені для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції (генеральних директорів, директорів генеральних департаментів, керівників експертних груп, державних експертів) у 2017 році не може перевищувати в:

  Мінагрополітики — 22 посади;

  Міненерговугіллі — 63 посади;

  Мінінфраструктури — 33 посади;

  Мінкультури — 44 посади;

  МОЗ — 55 посад; 133 посади — тимчасово з 1 січня до 1 липня 2018 р.;

  МОН — 77 посад;

  Мінрегіоні — 70 посад; 250 посад — тимчасово з 1 січня до 1 липня 2018 р.;

  Мінсоцполітики  — 88 посад;

  Мінфіні — 98 посад;

  Мін’юсті — 60 посад;

  Секретаріаті Кабінету Міністрів України — 180 посад;

  Державному агентстві з питань електронного урядування — 20 посад;

  НАДС — 11 посад.

  9. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

  оплату праці з нарахуваннями інших державних службовців та працівників;

  інші поточні та капітальні видатки (крім видатків, зазначених у пункті 5 цих Порядку та умов);

  надання кредитів.

  10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _____________________   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2017 р. № 647

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету
  Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85

  1.     Доповнити постанову пунктом 21 такого змісту:

  “21. Затвердити тимчасову граничну чисельність працівників апарату окремих центральних органів виконавчої влади згідно з додатком 3.”.

  2. Доповнити постанову додатком 3 такого змісту:

  “Додаток 3
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 5 квітня 2014 р. № 85

  ТИМЧАСОВА ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
  працівників апарату окремих центральних органів виконавчої влади

  Найменування органу виконавчої влади

  Гранична чисельність працівників апарату

  усього

  у тому числі державних службовців

  Мінагрополітики*

  382

  378

  Міненерговугілля*

  435

  435

  Мінінфраструктури*

  295

  295

  Мінкультури*

  275

  271

  МОН*

  412

  412

  Мінсоцполітики*

  608

  608

  Мінфін*

  809

  809

  Мін’юст*

  1217

  1217

  НАДС*

  144

  133

  Державне агентство з питань електронного урядування*

  95

  95

  МОЗ**

  393

  391

  Мінрегіон**

  633

  631

  __________

  * Діє до 1 травня 2018 року.

  ** Діє до 1 липня 2018 р. за рахунок та в межах фонду оплати праці, врахованого у державному бюджеті за програмами керівництва та управління.”.

  _____________________