• In English
 • Урядом схвалено Стратегію у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року. Документ розроблено відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. № 418-р. Незаконна торгівля тютюновими виробами традиційно є однією з найбільш дохідних сфер діяльності міжнародних злочинних угруповань. У сучасних умовах вона носить глобальний транскордонний характер, швидко розвивається та пристосовується до нових обставин. На відміну від легальних тютюнових виробів, виробництво та зберігання контрафактної продукції відбувається без дотримання вимог законодавства щодо її безпечності та умов зберігання. Таким чином, незаконний обіг тютюнових виробів створює ризики для споживачів, перешкоджає реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, податкової та митної політики, веде до втрат бюджету, та в цілому перешкоджає стабільності та економічному розвитку країни. Стратегія у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року направлена на зменшення обсягів нелегального виробництва та обігу тютюнових виробів в Україні, протидію незаконному переміщенню тютюнових виробів через митний кордон України та підвищення авторитету України на міжнародній арені.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 23 серпня 2017 р. № 570-р

  Київ

  Про схвалення Стратегії у сфері протидії

  незаконному виробництву та обігу тютюнових

  виробів на період до 2021 року

  Схвалити Стратегію у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року, що додається.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                   В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 75

   

      

   

   

  СХВАЛЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 23 серпня 2017 р. № 570-р

  СТРАТЕГІЯ

  у сфері протидії незаконному виробництву

  та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року

  Загальна частина

  Незаконна торгівля тютюновими виробами сприяє поширенню тютюнової епідемії, яка є глобальною проблемою із серйозними наслідками для здоров’я населення, підвищуючи доступність тютюнових виробів та зменшуючи ефективність заходів, спрямованих на зменшення споживання цих виробів, що має негативний вплив на здоров’я і добробут, зокрема молоді, малозабезпечених та інших вразливих груп населення.

  Незаконна торгівля тютюновими виробами (насамперед сигаретами) традиційно є одним з найбільш дохідних видів діяльності міжнародних злочинних угруповань. У сучасних умовах вона має глобальний транскордонний характер, швидко розвивається та пристосовується до нових обставин, використовує дешеві та широкодоступні новітні технології.

  Разом з тим незаконна торгівля тютюновими виробами впливає на ефективність державної митної політики, державної податкової політики, державної політики у сфері охорони здоров’я; створює умови для розвитку “тіньової” економіки, зростання корупції, сприяє криміналізації суспільства внаслідок розвитку незаконних мереж розповсюдження продукції; може бути джерелом фінансування організованої злочинності та терористичних організацій; становить загрозу для національної безпеки та гальмує економічний розвиток держави; має негативний вплив на імідж України на міжнародній арені.

  Проблема незаконної торгівлі тютюновими виробами є загальносуспільною. Вона є комплексом системно пов’язаних між собою факторів, сукупний негативний вплив яких відчувається у багатьох сферах суспільного життя. Мова йде не лише про кошти, які недоотримує державний бюджет внаслідок несплати акцизного та інших податків. Для ліквідації всіх форм незаконної торгівлі сигаретами та іншими тютюновими виробами, у тому числі контрабанди, незаконного виробництва та підробки, необхідні спільні дії.

  Цю Стратегію розроблено відповідно до:

  Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну 2003 року, ратифікованої Законом України від 15 березня 2006 р. № 3534-IV, зокрема статей 5, 6, і 15;

  Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України
  від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, зокрема статей 352, 427 і 428, а також додатка ХLI до Угоди.

  Ця Стратегія спрямована на ліквідацію незаконної торгівлі сигаретами та іншими тютюновими виробами, їх незаконного виробництва та підробки шляхом:

  удосконалення законодавчого регулювання, посилення санкцій за вчинення відповідних правопорушень;

  координації дій правоохоронних органів та органів, що відповідають за реалізацію державної податкової політики, державної митної політики, державної політики у сфері охорони здоров’я;

  створення системи моніторингу і збору даних про внутрішню та транскордонну торгівлю тютюновими виробами, у тому числі незаконну торгівлю, яка повинна включати обмін інформацією з митними, податковими та іншими уповноваженими органами (у тому числі правоохоронними) іноземних держав, насамперед держав — членів Європейського Союзу;

  посилення співпраці із закордонними та міжнародними інституціями, об’єднаннями громадян, діяльність яких не пов’язана з тютюновою промисловістю;

  протидії зусиллям тютюнової промисловості підірвати або послабити заходи щодо боротьби із незаконною торгівлею тютюновими виробами.

  Мета Стратегії

  Метою цієї Стратегії є покращення здоров’я та добробуту населення шляхом зменшення обсягів незаконного виробництва та обігу тютюнових виробів в Україні, їх незаконного переміщення через митний кордон України.

  Основні напрями реалізації Стратегії

  Основними напрямами реалізації цієї Стратегії є:

  нормативно-правове регулювання у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів, а саме:

  - забезпечення формування податкової політики і у разі доцільності цінової політики щодо тютюнових виробів, спрямованих на скорочення споживання тютюну;

  - усунення прогалин у законодавстві у сфері регулювання відносин, пов’язаних з виробництвом та обігом тютюнових виробів, що на даний час надають можливість правопорушникам ухилятися від відповідальності;

  - чітке розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері незаконного виробництва та обігу тютюнових виробів, уніфікація понятійного апарату, що використовується у законодавстві про кримінальну відповідальність та законодавстві про адміністративні правопорушення;

  - запровадження кримінальної відповідальності за незаконне переміщення тютюнових виробів через митний кордон України;

  - посилення відповідальності за правопорушення у сфері незаконного виробництва та обігу тютюнових виробів, зокрема суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на роздрібну, оптову торгівлю тютюновими виробами або на виробництво тютюнових виробів;

  - удосконалення законодавства з метою заборони чи обмеження продажу тютюнових виробів, що не обкладаються податками, особам, які здійснюють міжнародні поїздки, і/або обмеження обсягів ввезення та вивезення ними цих виробів;

  - нормативно-правове вдосконалення процедури знищення конфіскованих тютюнових виробів, встановлення процедури знищення конфіскованого обладнання для промислового виробництва тютюнових виробів;

  - створення законодавчої основи для припинення нелегального обігу тютюнових виробів з використанням поштових і кур’єрських перевезень;

  - нормативно-правове забезпечення здійснення контролю за обігом обладнання для промислового виробництва тютюнових виробів;

  - створення правової основи для запровадження ведення офіційної статистики у сфері протидії незаконній торгівлі тютюновими виробами;

  - посилення відповідальності працівників органів доходів і зборів, правоохоронних органів за сприяння незаконній торгівлі тютюновими виробами;

  здійснення контролю за переміщенням тютюнової продукції, сировини та виробничих матеріалів через митну територію України, а саме:

  - посилення контролю за виконанням законодавства щодо імпорту сировини та виробничих матеріалів;

  - посилення контролю під час залізничних перевезень тютюнової продукції;

  - забезпечення здійснення ефективного контролю за переміщенням тютюнової продукції у морських портах;

  - посилення контролю за переміщенням тютюнової продукції у пунктах пропуску через державний кордон;

  протидія нелегальному виробництву тютюнових виробів на території України, а саме:

  - припинення діяльності організованих злочинних угруповань у сфері незаконного обігу тютюнових виробів;

  - недопущення потрапляння нелегально виготовлених та ввезених тютюнових виробів у місця торгівлі;

  - забезпечення належного зберігання тютюнових виробів, обладнання для їх виготовлення, вилучених з обігу в рамках кримінальних проваджень, до прийняття відповідних судових рішень;

  - визначення державної експертної установи, відповідальної за проведення криміналістичних експертиз щодо встановлення автентичності тютюнової продукції та ідентифікації обладнання, на якому вона виготовлена;

  організаційні заходи, а саме:

  - посилення діяльності правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності осіб, які займаються нелегальної роздрібною торгівлею тютюновими виробами на території України;

  - активізація обміну інформацією у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади;      

  - створення системи моніторингу обігу тютюнових виробів, яка повинна включати моніторинг обсягів переміщення тютюнових виробів між Україною та іншими державами, моніторинг обсягів безмитної торгівлі тютюновими виробами, моніторинг досліджень щодо оцінки обсягів незаконної торгівлі тютюновими виробами з повним розкриттям інформації щодо методології та замовника дослідження;

  - розвиток співробітництва і гармонізація політики з Європейським Союзом щодо протидії та боротьби з незаконним переміщенням тютюнових виробів, зокрема шляхом поступового наближення рівня ставок акцизного податку на тютюнові вироби в Україні до рівня ставок, передбаченого Директивою Ради 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 р. про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютюнових виробів, та активізація відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну співпраці центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з європейськими та міжнародними організаціями, до компетенції яких належить питання протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів (насамперед ВООЗ, Всесвітня митна організація, OLAF, Europol та SELEC), уповноваженими органами іноземних держав;

  - запровадження спільної з Європейським Союзом та іншими державами системи відслідковування переміщення тютюнових виробів (створення такої системи не може бути делеговано виробникам тютюнових виробів або пов’язаним з ними організаціям);

  - запровадження та використання разом з державами — членами Європейського Союзу новітніх технологій у сфері протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами;

  - посилення співробітництва з митними та прикордонними органами іноземних держав у сфері боротьби з незаконним переміщенням тютюнових виробів через митний кордон України;

  - ініціювання, проведення та участь у цільових національних і міжнародних операціях, спрямованих на протидію нелегальному обігу тютюнових виробів.

  Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

  Джерелами фінансування заходів з реалізації цієї Стратегії є:

  кошти державного бюджету в межах видатків, передбачених для відповідних органів державної влади;

  кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

  Організаційні заходи із забезпечення реалізації Стратегії

  ДФС та МОЗ є відповідальними за координацію організаційних заходів з реалізації цієї Стратегії.

  З метою забезпечення здійснення заходів з реалізації цієї Стратегії ДФС та МОЗ:

  розробляють за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади проект плану заходів з реалізації цієї Стратегії, який затверджується Кабінетом Міністрів України;

  у разі потреби організовують та проводять робочі зустрічі за участю представників державних органів (у тому числі правоохоронних), залучених до реалізації цієї Стратегії, та об’єднань громадян, діяльність яких не пов’язана з тютюновою промисловістю, для підготовки та перегляду плану заходів з реалізації цієї Стратегії.

  ДФС за сприяння інших державних органів (у тому числі правоохоронних) збирає, обробляє, узагальнює та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті дані щодо:

  вилучених та/або конфіскованих, а також знищених тютюнових виробів, незаконно вироблених в Україні та незаконно ввезених на митну територію України;

  тютюнових виробів, вилучених під час спроби їх незаконного вивезення за межі митної території України, а також їх конфіскації та/або знищення;

  вилученого та/або конфіскованого, а також знищеного обладнання, призначеного для незаконного виробництва тютюнових виробів;

  вилучених сировини та виробничих матеріалів, призначених для незаконного виробництва тютюнових виробів, а також їх конфіскації та/або знищення;

  вилучених незаконно виготовлених, незаконно одержаних, фальсифікованих чи підроблених марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів;

  кількості фізичних та юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за незаконну торгівлю тютюновими виробами, та застосовані щодо них заходи з притягнення до відповідальності;

  результатів судового розгляду справ, пов’язаних з незаконною роздрібною та оптовою торгівлею тютюновими виробами, вилученням тютюнових виробів, сировини, виробничих матеріалів та обладнання;

  результатів порівняльного аналізу обсягів зовнішньої торгівлі тютюновими виробами України за відповідними даними митних органів інших держав;

  набрання чинності актами законодавства, спрямованими на державне регулювання у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів.

  ДФС та МОЗ подають щороку до 1 квітня Кабінетові Міністрів України спільний звіт про стан виконання плану заходів з реалізації цієї Стратегії.

  Показники результативності

  Для щорічного звітування про реалізацію цієї Стратегії застосовуватимуться такі показники результативності:

  кількість курців в України за даними щорічного опитування Держстату;

  кількість фізичних та юридичних осіб, на яких накладено штрафи за незаконну торгівлю тютюновими виробами;

  кількість суб’єктів господарювання, яким анульовано ліцензії на роздрібну або оптову торгівлю тютюновими виробами у зв’язку з їх незаконною торгівлею;

  кількість вилучених та/або конфіскованих, а також знищених незаконно вироблених тютюнових виробів;

  кількість вилучених та/або конфіскованих, а також знищених незаконно ввезених на митну територію України тютюнових виробів;

  кількість тютюнових виробів, вилучених під час спроби їх незаконного вивезення за межі митної території України, а також відомості щодо їх конфіскації та/або знищення;

  обсяги конфіскованих в інших країнах тютюнових виробів, країною походження яких є Україна (за даними звітів міжнародних організацій);

  кількість вилученого та/або конфіскованого, а також знищеного обладнання, призначеного для незаконного виробництва тютюнових виробів;

  кількість вилучених сировини та виробничих матеріалів, призначених для незаконного виробництва тютюнових виробів, а також відомості щодо їх конфіскації та/або знищення;

  кількість вилучених незаконно виготовлених, незаконно одержаних, фальсифікованих чи підроблених марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів.

  Очікувані результати

  Реалізація цієї Стратегії дасть можливість забезпечити:

  зменшення обсягів нелегального виробництва та обігу тютюнових виробів в Україні;

  зменшення обсягів нелегального переміщення тютюнових виробів через митний кордон України;

  підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів на території України;

  підвищення ефективності розслідування правопорушень у сфері незаконного виробництва та обігу тютюнових виробів на території України;

  посилення співпраці у сфері протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами з європейськими та міжнародними організаціями, до компетенції яких належить питання протидії нелегальному виробництву та обігу тютюнових виробів, уповноваженими органами сусідніх держав (насамперед держав — членів Європейського Союзу);

  поліпшення обміну інформацією у сфері протидії нелегальному виробництву та обігу тютюнових виробів між центральними органами виконавчої влади та суб’єктами господарювання, що здійснюють виробництво, оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами, їх асоціаціями;

  підвищення рівня обізнаності суб’єктів господарювання та споживачів щодо ознак, за якими можна відрізнити нелегально вироблені тютюнові вироби, залучення громадськості до протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів;

  підвищення авторитету України на міжнародній арені.

  _____________________