• In English
 • Уряд вніс зміни до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві. Постановою передбачено розширення кола організацій, які можуть брати участь у розробленні будівельних норм шляхом залучення до робіт з нормування організацій та установ, що мають відповідний потенціал, але не мають статусу базової організації. Задля цього проектом акта передбачено: - для отримання статусу базової установи виключення вимог щодо наявності технічного комітету (підкомітету) із стандартизації відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та вимог щодо розроблення протягом десяти років нормативних документів; - конкретизація вимог до науково-аналітичного звіту за напрямом науково-технічної діяльності у будівництві; - виключення функцій, які відповідно до Закону України "Про стандартизацію", належать до повноважень технічних комітетів стандартизації. На даний час до переліку базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві входять 32 організації, включаючи організації, що здійснюють розроблення галузевих будівельних норм (ГБН).


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 серпня 2017 р. № 632

  Київ

  Про внесення змін до Положення про базову
  організацію з науково-технічної діяльності у будівництві

             

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до  Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 589 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 53, ст. 1783; 2012 р., № 3, ст. 85), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 21

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2017 р. № 632

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про базову організацію
  з науково-технічної діяльності у будівництві

   

  1. Абзаци четвертий і п’ятий пункту 4 виключити.

  2. В абзаці шостому пункту 5 цифри “004-2003” замінити цифрами “004:2008”.

  3. У пункті 12:

  1) у підпунктах 3, 4 і 6 слова “і національних стандартів” виключити;

  2) у підпункті 5 слова “, національних стандартів та інших нормативних актів” виключити;

  3) підпункти 8 і 9 виключити;

  4) у підпункті 10 слова “та стандартизації” виключити;

  5) підпункт 12 після слів “будівельної галузі” доповнити словами “за своїм напрямом діяльності”.

  _____________________