• In English
 • Уряд затвердив план реалізації заходів Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" на 2018 рік. Рішення прийнято з метою створення в суспільстві умов для оздоровчої рухової активності та здорового способу життя заради формування здоров'я громадян як найвищої соціальної цінності в державі. Прийняття зазначеного акта дозволить виконати завдання, визначені Національною стратегією. Зокрема, забезпечити скоординовану діяльність суб'єктів різних секторів соціально-економічної сфери державної політики для заохочення зміни поведінки співгромадян на користь оздоровчої рухової активності та ведення здорового способу життя. Також передбачається збільшення щороку на один відсоток кількості громадян, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя та характеризуються низьким ризиком розвитку неінфекційних захворювань, передусім серцево-судинних.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 18 серпня 2017 р. № 548-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів щодо
  реалізації Національної стратегії з оздоровчої
  рухової активності в Україні на період до 2025 року
  “Рухова активність — здоровий спосіб життя —
  здорова нація” на 2018 рік  1. Затвердити план заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація” на 2018 рік, що додається.

  2. Обласним, Київській міській держадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування:

  забезпечити розроблення та затвердження в місячний строк регіональних планів заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація” на 2018 рік;

  забезпечити підготовку та оприлюднення до 15 січня 2019 р. звіту про виконання відповідних регіональних планів заходів за попередній рік.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям, іншим виконавцям плану заходів, затвердженого цим розпорядженням:

  забезпечити його виконання за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування;

  подати до 15 січня 2019 р. Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 15 лютого 2019 р. Кабінетові Міністрів України звіту про виконання плану заходів за 2018 рік.

  4. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2018 року.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 73   

   

   

   

  План заходів, що додається: