• In English
 • Урядом з метою створення оптимальних умов для забезпечення підприємств сировиною, а також сприятливих конкурентних умов для вітчизняних виробників: доповнено перелік підприємств, споживачів бензолу ТОВ "Карпатнафтохім", яке відновило виробничу діяльність після довготривалого простою, та визначено обсяг квот у розмірі 147 тис. тонн; визначено, що квоти, встановлені цією постановою, розповсюджується на підприємства, які отримують в якості сировини для виробництва в хімічній промисловості речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, від інших суб'єктів господарювання - виробників таких речовин, виробляють та передають в рамках єдиного технологічного циклу такі речовини у межах однієї юридичної особи, або ввозять речовини на митну територію України; доповнено постанову додатком 6 щодо використання суміші ароматичних вуглеводнів та включено ТОВ "Карпатнафтохім" з обсягом квот 147 тис. тонн.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 9 серпня 2017 р. № 606

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України


  від 4 березня 2013 р. № 158

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 158 “Про затвердження переліків підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та річних обсягів квот на відвантаження або ввезення таких речовин” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 21, ст. 711, № 63, ст. 2276; 2017 р., № 4, ст. 119) зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2017 р. № 606

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 4 березня 2013 р. № 158

  1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

  “перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України суміші ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00), що використовуються як компонент моторних палив для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на їх відвантаження або ввезення згідно з додатком 6.”.

  2. Доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:

  “11. Квоти, встановлені цією постановою, поширюються на підприємства, які отримують як сировину для виробництва в хімічній промисловості речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, від інших суб’єктів господарювання — виробників таких речовин, виробляють та передають у рамках єдиного технологічного циклу такі речовини у межах однієї юридичної особи або ввозять речовини на митну територію України.”.

  3. У додатку 1 до постанови:

  1) доповнити додаток такою позицією:

  “33129683

  ТОВ “Карпатнафтохім

  бензол нафтовий

  147*”;

   

   

  толуол

   

   

   

  ксилол

   

   

   

  стирол

   

   

  2) доповнити додаток виноскою “*” такого змісту:

  “__________

  *Сумарний обсяг щорічних квот на отримання від інших суб’єктів господарювання — виробників таких речовин, вироблення та передачу в рамках єдиного технологічного циклу в межах однієї юридичної особи або ввезення на митну територію України ТОВ “Карпатнафтохім” бензолу (код згідно з УКТЗЕД 2707 10 90 00) та сумішей ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00), що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості становить не більше 147 тис. тонн.”.

  4. Доповнити постанову додатком 6 такого змісту:

  “Додаток 6
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 4 березня 2013 р. № 158

  ПЕРЕЛІК
  підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України суміші ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД
   2707 50 90 00), що використовуються як компонент моторних палив для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на їх відвантаження або ввезення

  Код згідно з ЄДРПОУ

  Найменування підприємства

  Найменування хімічної продукції, яку одержують із сумішей ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД
  2707 50 90 00)

  Обсяги квот сумішей ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД
  2707 50 90 00), тис. тонн

  33129683

  ТОВ “Карпатнафтохім

  бензол нафтовий

  147*

   

   

  толуол

   

   

   

  ксилол

   

   

   

  стирол

   

   

  __________

  *Сумарний обсяг щорічних квот на отримання від інших суб’єктів господарювання — виробників таких речовин, вироблення та передачу в рамках єдиного технологічного циклу в межах однієї юридичної особи або ввезення на митну територію України ТОВ “Карпатнафтохім” бензолу (код згідно з УКТЗЕД 2707 10 90 00) та сумішей ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00), що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості становить не більше 147 тис. тонн.”.

  _____________________