• In English
 • Урядом удосконалено процес надання житлових субсидій населенню. Зокрема, зменшено період, за який враховуються доходи домогосподарств для призначення їм житлових субсидій, з чотирьох до двох останніх кварталів, надано можливість призначення субсидії недієздатній особі за заявою опікуна, врегульовано питання виплати призначеної субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу у разі смерті особи, якій було призначено субсидію. Також встановлено, що субсидія не призначатиметься лише за наявності заборгованості, загальна сума якої перевищуватиме 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, переглянуто соціальні нормативи споживання газу для побутових потреб, врегульовано питання проведення розрахунку невикористаних сум субсидій об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельними кооперативами.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 серпня 2017 р. № 609

  Київ

  Про внесення змін до деяких постанов

  Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2017 р. № 609

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1.      У Положенні про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 2001 р., № 52, ст. 2372; 2002 р., № 51, ст. 2290; 2006 р., № 50, ст. 3327; 2007 р., № 39, ст. 1552; 2009 р., № 37, ст. 1251; 2015 р., № 22, ст. 607, № 55, ст. 1791, № 78, ст. 2614; 2016 р., № 35, ст. 1368, № 75, ст. 2501; 2017 р., № 40, ст. 1256):

  1)      у пункті 6:

  абзац перший доповнити реченням такого змісту: “Субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та місцем її фактичного проживання.”;

  абзац другий замінити абзацами такого змісту:

  “У разі смерті особи, якій було призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, надання субсидії не припиняється до закінчення строку її призначення за умови, що у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

  У разі смерті особи, якій було призначено субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, така субсидія виплачується одній з осіб, з урахуванням яких було призначено субсидію, за заявою такої особи.”.

  У зв’язку з цим абзаци третій — сьомий  вважати відповідно абзацами четвертим — восьмим;

  абзац сьомий викласти у такій редакції:

  “У разі коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки (піклування), або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та недієздатних осіб. Розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей і недієздатних осіб, не враховуються до сукупного доходу опікуна (піклувальника) у разі його звернення за призначенням субсидії за місцем реєстрації.”;

  2)      у пункті 12:

  в абзаці першому слово “чотири” замінити словом “два”;

  в абзаці другому слова “здійснення розрахунку” замінити словом “призначення”, а слова “період з квітня попереднього року по березень поточного року включно” — словами “третій — четвертий квартали попереднього року”;

  доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

  “Розрахунок субсидії на опалювальний сезон у жовтні здійснюється на підставі доходів за перший — другий квартали поточного року.”.

  У зв’язку з цим абзаци третій — восьмий вважати відповідно абзацами четвертим — дев’ятим;

  абзац дев’ятий викласти у такій редакції:

  “У разі коли на час звернення за призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за такий місяць.”;

  3)      у пункті 14:

  третє речення абзацу одинадцятого після слів “заборгованість з оплати послуг” доповнити словами “, загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,”;

  абзац сімнадцятий після слів “підприємств — виробників/виконавців житлово-комунальних послуг,” доповнити словами “закінчення строку реєстрації місця перебування,”;

  4)      пункт 15 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “У разі смерті особи, якій було призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення, частина невикористаної суми субсидії виплачується одній із осіб, з урахуванням яких було призначено субсидію, за заявою такої особи.”.

  У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

  2.      У підпункті 5 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2064; 2016 р., № 35, ст. 1367):

  1) в абзаці другому цифри “4,4” замінити цифрами “3,3”;

  2) в абзаці третьому цифри “7,1” замінити цифрами “5,4”;

  3) в абзаці четвертому цифри “14” замінити цифрами “10,5”.

  3.      У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 203 “Про норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 24, ст. 958):

  1) у графі “Норма споживання” цифри “4,4”, “7,1” і “14” замінити відповідно цифрами “3,3”, “5,4” і “10,5”;

  2) в абзаці першому примітки до додатка цифри “7,1” замінити цифрами “5,4”.

  4.      У Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 534 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2286, № 91, ст. 2975; 2017 р., № 40, ст. 1256):

  1) пункт 2 після слів “(далі — надавачі послуг)” доповнити словами “, об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельними кооперативами, які є колективним споживачем (замовником) житлово-комунальних послуг”;

  2) пункт 3 та абзац третій пункту 7 після слів “надавачем послуг” доповнити словами “, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом”;

  3) пункт 8 після слів “надавач послуги” доповнити словами “, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний кооператив”;

  4) пункт 10 після слів “надавачем послуги” і “надавачем” доповнити словами “, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом”;

  5) перше речення пункту 11 після слів “надавачем послуги” доповнити словами “, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом”, а після слів “надавач послуги” — словами “, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний кооператив”;

  6) пункт 12 після слів “надавачів послуг” доповнити словами “, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні кооперативи”.

  _____________________