• In English
 • Уряд уніс зміни до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності; господарської діяльності у сфері виробництва, ремонту, торгівлі зброєю невійськового призначення і боєприпасів до неї. Рішення прийнято з метою приведення Критеріїв у відповідність до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", зокрема для зменшення частоти проведення органом ліцензування планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю ліцензіатів, віднесених до високого ступеня ризику. Крім того, зміни до Критеріїв передбачають зменшення кількості ліцензіатів, віднесених до високого та середнього ступенів ризику від провадження господарської діяльності.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 9 серпня 2017 р. № 582

  Київ

  Про внесення змін до постанов Кабінету
  Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 565
  і від 16 грудня 2015 р. № 1122

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 565 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1702; 2013 р., № 12, ст. 459; 2014 р., № 78, ст. 2236) і від 16 грудня 2015 р. № 1122 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, і визначається періодичність здійснення Міністерством внутрішніх справ планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 82) зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 29

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2017 р. № 582

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 7 липня 2010 р. № 565 і від 16 грудня 2015 р. № 1122

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 565:

  1) у назві та постановляючій частині постанови слова “від провадження охоронної діяльності” і “здійснення” замінити відповідно словами “від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню,” і “проведення”;

  2) додаток до постанови викласти в такій редакції:

   

  “Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 7 липня 2010 р. № 565
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2017 р. № 582)  КРИТЕРІЇ,
  за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
   господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових
  заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ


  1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, є:

  строк провадження ліцензіатом охоронної діяльності;

  наявність матеріально-технічної бази;

  дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221);

  кількість персоналу охорони.

  2. Відповідно до встановлених критеріїв ліцензіати незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенів ризику — високого, середнього або незначного.

  3. До ліцензіатів з високим ступенем ризику належать ліцензіати, які:

  протягом останніх двох років, що передують плановому, допустили порушення Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності;

   

  мають право на використання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, електрошокових пристроїв;

  використовують пункти централізованого спостереження та власний транспорт реагування;

  мають у штаті 100 та більше працівників, що належать до персоналу охорони.

  4. До ліцензіатів із середнім ступенем ризику належать ліцензіати, які:

  провадять охоронну діяльність до двох років;

  мають у штаті від 50 до 100 працівників, що належать до персоналу охорони.

  5. До ліцензіатів із незначним ступенем ризику належать ліцензіати, які:

  провадять охоронну діяльність більше двох років;

  мають у штаті до 50 працівників, що належать до персоналу охорони.

  6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю ліцензіатів здійснюються з такою періодичністю:

  з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;

  із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;

  з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

  7. У разі коли за результатами двох останніх планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю ліцензіата не виявлено фактів порушення ним вимог законодавства, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) за діяльністю такого ліцензіата проводиться не раніше ніж через період, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

  8. У разі коли ліцензіат може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий ліцензіат належить до більш високого ступеня ризику.”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1122:

  1) у назві та пункті 1 постанови після слів “активної оборони та їх продажу” доповнити словами “, що підлягає ліцензуванню”, а слова “здійснення Міністерством внутрішніх справ планових заходів державного нагляду (контролю)” замінити словами “проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ”;

  2) додаток до постанови викласти в такій редакції:

  “Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 16 грудня 2015 р. № 1122
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2017 р. № 582)  КРИТЕРІЇ,
  за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
  господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної
  зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї,
  пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту
  кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю
  невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю,
   пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту
  кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів,
  заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
  захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню,
  і визначається періодичність проведення планових заходів державного
  нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ  1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню, є:

  роботи, які провадяться відповідно до виду господарської діяльності;

  строк провадження ліцензіатом виду господарської діяльності;

  дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1000 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 98, ст. 3357).

  2. Відповідно до встановлених критеріїв ліцензіати незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенів ризику — високого, середнього або незначного.

  3. До ліцензіатів з високим ступенем ризику належать ліцензіати:

  які провадять діяльність з виробництва вогнепальної зброї невійськового призначення;

  у яких під час здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу.

  4. До ліцензіатів із середнім ступенем ризику належать ліцензіати:

  які провадять діяльність з виробництва спеціальних засобів активної оборони, боєприпасів до вогнепальної зброї невійськового призначення;

  строк провадження діяльності яких з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони становить до одного року.

  5. До ліцензіатів із незначним ступенем ризику належать ліцензіати:

  які провадять діяльність з виробництва холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту;

  які провадять діяльність з ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;

  строк провадження діяльності яких з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони становить від одного року.

  6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю ліцензіатів здійснюються з такою періодичністю:

  з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;

  із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;

  з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

  7. У разі коли за результатами двох останніх планових заходів державного нагляду (контролю) ліцензіата не виявлено фактів порушення ним вимог законодавства, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) такого ліцензіата проводиться не раніше ніж через період, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

  8. У разі коли ліцензіат може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий ліцензіат належить до більш високого ступеня ризику.”.

  _____________________