• In English
 • Постановою передбачено утворення міжвідомчої робочої групи щодо розгляду проблемних питань про порушення правоохоронними органами прав суб'єктів господарювання. Урядовим документом визначено затвердження посадового складу міжвідомчої робочої групи та положення про неї для здійснення аналізу проблемних питань, розгляду пропозицій державних органів та представників інститутів громадянського суспільства щодо шляхів їх вирішення, а також підготовки проектів нормативно-правових актів щодо удосконалення кримінального та кримінального процесуального законодавства з метою недопущення порушення правоохоронними органами прав суб'єктів господарювання під час досудового розслідування.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 9 серпня 2017 р. № 578

  Київ

  Про утворення міжвідомчої робочої групи
  щодо розгляду проблемних питань про
  порушення правоохоронними органами
  прав суб’єктів господарювання


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити міжвідомчу робочу групу щодо розгляду проблемних питань про порушення правоохоронними органами прав суб’єктів господарювання у складі згідно з додатком.

  2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу щодо розгляду проблемних питань про порушення правоохоронними органами прав суб’єктів господарювання, що додається.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                       В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 29

   

   

     Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2017 р. № 578

  СКЛАД
  міжвідомчої робочої групи щодо розгляду проблемних
  питань про порушення правоохоронними органами
  прав суб’єктів господарювання


  Заступник Міністра юстиції, голова міжвідомчої робочої групи

  Директор Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Мінюсту, заступник голови міжвідомчої робочої групи

  Начальник Департаменту податкової політики Мінфіну

  Керівник Юридичного управління Національного антикорупційного бюро (за згодою)

  Начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС

  Начальник управління Департаменту захисту економіки Національної поліції

  Начальник Головного слідчого управління СБУ (за згодою)

  Начальник Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України (за згодою)

  Заступник бізнес-омбудсмена (за згодою)

  Директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій (за згодою)

  Менеджер громадської ініціативи Реанімаційний пакет реформ (за згодою)

  Урядовий уповноважений з питань інвестицій

  Голова Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

  Голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

  Віце-президент Міжнародної Торгової Палати з питань боротьби з корупцією та комерційними злочинами (за згодою)

   

  _____________________  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2017 р. № 578

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про міжвідомчу робочу групу щодо розгляду проблемних
  питань про порушення правоохоронними органами прав
  суб’єктів господарювання


  1. Міжвідомча робоча група щодо розгляду проблемних питань про порушення правоохоронними органами прав суб’єктів господарювання (далі — міжвідомча робоча група) є консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

  2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

  3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

  1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з підготовки пропозицій, визначення шляхів та способів вирішення питання щодо встановлення меж пропорційності дій посадових осіб правоохоронних органів під час проведення слідчих дій та їх відповідальності за неправомірну діяльність, запровадження обов’язкового відеозапису ходу проведення слідчих дій, визначення чітких строків досудового розслідування та інших процесуальних строків у кримінальних провадженнях, а також запровадження спеціальної процедури вилучення цифрових даних для уникнення випадків зупинення діяльності суб’єктів господарювання;

  2) підготовка проектів нормативно-правових актів щодо удосконалення кримінального та кримінального процесуального законодавства з метою недопущення порушення прав суб’єктів господарювання правоохоронними органами під час досудового розслідування.

  4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

  1) проводить аналіз проблемних питань про порушення правоохоронними органами прав суб’єктів господарювання, зокрема іноземних інвесторів і підприємств з іноземним капіталом, та готує пропозиції щодо необхідності удосконалення законодавства з таких питань;

  2) розглядає пропозиції державних органів, представників інститутів громадянського суспільства, а також міжнародних організацій щодо шляхів вирішення питань про порушення правоохоронними органами прав суб’єктів господарювання;

  3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

  5. Міжвідомча робоча група має право:

  1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

  3) організовувати проведення конференцій, нарад та інших заходів;

  4) мати інші права, що визначені актом Кабінету Міністрів України.

  6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

  7. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

  8. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад, вносить у разі потреби до нього зміни та призначає секретаря.

  9. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

  Засідання міжвідомчої робочої групи веде її голова, а за його відсутності – заступник голови або за дорученням голови інший член міжвідомчої робочої групи.

  10. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

  Засідання міжвідомчої робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

  11. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

  Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи.

  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам міжвідомчої робочої групи та Кабінету Міністрів України.

  Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

  12. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

  13. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Мін’юст.

  _____________________