• In English
 • Урядом врегульовано питання розмежування медичної субвенції для надання первинної та вторинної медичної допомоги для міст обласного значення, районів та об'єднаних територіальних громад. На первинну медичну допомогу районів та об'єднаних територіальних громад, які добровільно об'єдналися на базі районів, будуть спрямовуватися кошти в обсязі не більше 40 відсотків від загального обсягу субвенції; на первинну медичну допомогу міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад, які добровільно об'єдналися на базі міст обласного значення, - не більше 30 відсотків від загального обсягу субвенції. На вторинну медичну допомогу будуть спрямовуватися кошти в обсязі не менше 60 і 70 відсотків відповідно. Зазначені зміни спрямовано на забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів на місцевому рівні.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 9 серпня 2017 р. № 574

  Київ

  Про внесення змін до Порядку та умов
  надання медичної субвенції з державного
  бюджету місцевим бюджетам

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку та умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р. № 11 “Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 160, № 53, ст. 1711; 2016 р., № 79, ст. 2635; 2017 р., № 3, ст. 73), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2017 р. № 574

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку та умов надання медичної
  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

  1. У пункті 3 абзаци другий — четвертий виключити.

  2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

  “4. У складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції.”.

  3. У пункті 5:

  1) абзац перший після слів “здійснюється Кабінетом Міністрів України” доповнити словами “за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету”;

  2) абзац третій виключити.

  4.  Пункт 8 викласти в такій редакції:

  “8. Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в законі про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).

  Обсяг субвенції, що спрямовується на первинну медичну допомогу, становить не більше 40 відсотків загального обсягу субвенції для районів та об’єднаних територіальних громад, які добровільно об’єдналися на базі районів, та не більше 30 відсотків загального обсягу субвенції для міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, які добровільно об’єдналися на базі міст обласного значення.”.

  5. Абзац другий пункту 9 після слів “крім заробітної плати” доповнити словами “та видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв”.

  _____________________