• In English
 • Урядом прийнято рішення підвищити посадові оклади державним службовцям, які виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій. Урядовим документом доповнено примітки до схеми посадових окладів на посадах державної служби новим пунктом, що передбачає підвищення посадових окладів державних службовців, які виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, на 20 відсотків. Крім того, прийняття зазначеної постанови дасть змогу унормувати питання щодо визначення посадового окладу першого заступника керівника самостійного структурного підрозділу (група 4) шляхом установлення його розміру на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого зазначеною схемою.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 9 серпня 2017 р. № 572

  Київ

  Про внесення змін у примітки до схеми посадових окладів
  на посадах державної служби за групами оплати праці
  з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести у примітки до схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284, № 16, ст. 468, № 33, ст. 1036, № 45, ст. 1399), такі зміни:

  у пункті 3 цифру “5” замінити цифрою “3”;

  доповнити примітки пунктом 6 такого змісту:

  “6. Посадові оклади державних службовців, які виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, підвищуються на 20 відсотків.”.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

             В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 73