• In English
 • Уряд вживає заходів щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. У рамках виконання Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року та Плану пріоритетних дій Уряду Уряд затвердив Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та План заходів з реалізації її I етапу. Виконання ухвалених документів дасть змогу до 2019 року: - розробити та прийняти нормативно-правові акти, організувати методичне забезпечення, необхідне для реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; - проаналізувати існуючу мережу закладів інституційного догляду дітей, оцінити забезпечення прав дітей у кожному регіоні та затвердити регіональні плани реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; - сформувати регіональні команди та підготувати їх до впровадження вищезазначеної стратегії; - розробити навчальні програми для підготовки та перепідготовки фахівців, зокрема тих, які працюють із дітьми з інвалідністю; - розробити критерії моніторингу процесу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; - залучити інвестиції для реалізації реформи системи інституційного догляду та виховання дітей. Ухвалені документи спрямовані на зміну системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні на систему, яка забезпечує догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 9 серпня 2017 р. № 526-р

  Київ

  Про Національну стратегію
   реформування системи інституційного догляду
   та виховання дітей на 2017

  2026 роки та
  план заходів з реалізації її І етапу

  1. Схвалити Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки (далі —Стратегія), що додається.

  2. Затвердити план заходів з реалізації I етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки (далі — план заходів), що додається.

  3. Визначити Міністерство соціальної політики координатором реалізації Стратегії.

  4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, відповідальним за виконання плану заходів:

  визначити з числа заступників міністрів, заступників керівників інших центральних та місцевих органів виконавчої влади відповідальних за координацію виконання плану заходів;

  здійснити перегляд та удосконалення актів законодавства з метою реалізації положень Стратегії та сприяння реформуванню системи інституційного догляду та виховання дітей;

  забезпечити виконання плану заходів у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;

  передбачати видатки у бюджетних запитах під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік, необхідних для фінансування виконання плану заходів;

  подавати щороку до 15 лютого та 15 липня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану заходів;

  подати до 15 лютого 2019 р. Міністерству соціальної політики пропозиції до проекту плану заходів з реалізації II етапу Стратегії.

  5. Міністерству соціальної політики:

  провести за участю Уповноваженого Президента України з прав дитини та із залученням інститутів громадянського суспільства і міжнародних організацій моніторинг стану виконання плану заходів;

  інформувати щороку до 25 лютого та 25 липня Кабінет Міністрів України про стан виконання плану заходів;

  оприлюднити до 1 березня 2019 р. звіт про виконання плану заходів з проведенням публічного обговорення за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства і міжнародних організацій на засіданні Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства;

  розробити за участю органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства і міжнародних організацій та подати до 1 травня 2019 р. в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект плану заходів з реалізації II етапу Стратегії.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

  Стратегія та план заходів, що додаються: