• In English
 • Урядом вжито заходів щодо попередження потрапляння дітей до інтернатних закладів. Зокрема, урядовою постановою визначено, зокрема, що зарахування учнів до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів буде проводитися тільки за умови, якщо через стан здоров'я чи режим робочого часу батьків дитини або осіб, які їх замінюють, ускладнюється виховання і догляд дитини (тривале стаціонарне лікування, роз'їзний характер роботи, змінна робота, вахтовий метод роботи) або якщо на момент прийняття рішення відсутня можливість влаштування дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, у сімейні форми виховання. Вищенаведені умови для влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів будуть розглядатися комісією з питань захисту прав дитини. Передбачається, що урядове рішення забезпечить зменшення ризиків потрапляння дітей до інтернатних закладів та підвищення ефективності взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування щодо забезпечення прав дітей, в першу чергу на сімейне виховання, з урахуванням їх найкращих інтересів. Сьогодні понад 100 тис. дітей навчається у загальноосвітніх школах-інтернатах, з них тільки 8 відсотків дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і близько 30 відсотків дітей, які мають вади в розвитку і потребують спеціального навчання. Всі інші діти, які перебувають в закладах інституційного догляду з відривом від сім'ї, мають батьків, не обмежених у своїх правах, у них відсутні ті вади фізичного та (або) розумового розвитку, що передбачають навчання у спеціальних закладах. Ці діти не відчувають батьківської турботи, справжнього тепла, у них є ризик зменшення шансів на щасливе майбутнє.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 9 серпня 2017 р. № 576

  Київ

  Про внесення змін до Типового положення
  про комісію з питань захисту прав дитини
   і Положення про загальноосвітній
  навчальний заклад


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 76, ст. 2561; 2014 р., № 93, ст. 2684), і Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2291; 2014 р., № 10, ст. 331; 2016 р., № 79, ст. 2646), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2017 р. № 576

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Типового положення про комісію
  з питань захисту прав дитини і Положення про
  загальноосвітній навчальний заклад


  1. Пункт 4 Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, доповнити підпунктом 4 такого змісту:

  “4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи — інтернату I—III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі-інтернаті.

  Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи — інтернату I—III ступеня враховується думка дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.”.

  2. У Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778:

  1) пункт 22 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “Для зарахування учня  до загальноосвітньої школи — інтернату I—III ступеня батьки або особи, які їх замінюють, додатково подають рішення комісії з питань захисту прав дитини про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи — інтернату I—III ступеня.”.

  У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

  2) пункт 23 викласти в такій редакції:

  “23. Зарахування учнів до загальноосвітньої школи — інтернату I—III ступеня проводиться у разі, коли через стан здоров’я, режим робочого часу батьків дитини або осіб, які їх замінюють (крім батьків — вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків), ускладнюється виховання і догляд дитини (тривале стаціонарне лікування, роз’їзний характер роботи, змінна робота, вахтовий метод роботи) або на момент прийняття рішення відсутня можливість влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до сімейних форм виховання.

  Обставини, які є підставою для влаштування дитини до загальноосвітньої школи — інтернату I—III ступеня, розглядає комісія з питань захисту прав дитини.

  Зарахування учнів до загальноосвітньої школи — інтернату I—III ступеня проводиться у порядку, встановленому МОН, на підставі рішення комісії з питань захисту прав дитини на період, що не перевищує одного навчального року. У разі зарахування учня після початку навчального року час його перебування в школі-інтернаті не може перевищувати поточного навчального року.

  Рішення про зарахування учнів до загальноосвітньої школи — інтернату I—III ступеня переглядаються перед початком кожного навчального року.

  Зарахування учнів до загальноосвітньої санаторної школи (школи-інтернату) проводиться на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії дитячої поліклініки і відповідного профільного лікаря в порядку, встановленому МОН та МОЗ, на період, визначений закладом охорони здоров’я.”.

  _____________________