• In English
 • Уряд своїм рішенням оголосив конкурсний відбір на посаду першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби. Крім того, визначено умови проведення конкурсу на зайняття вищезазначеної посади.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 9 серпня 2017 р. № 513-р

  Київ

  Про оголошення конкурсу на зайняття
  вакантної посади першого заступника
  Голови Національного агентства
  України з питань державної служби


  Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити конкурс на зайняття вакантної посади першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 19

   

     Додаток
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2017 р. № 513-р

  УМОВИ
  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
  першого заступника Голови Національного агентства України
  з питань державної служби


  Загальні умови

  1. Посадові обов’язки:

  1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених керівником державної служби НАДС;

  2) виконання обов’язків Голови НАДС у разі його відсутності;

  3) реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань управління персоналом у державних органах;

  4) участь у формуванні державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування;

  5) здійснення функціонального управління державною службою;

  6) здійснення інших повноважень, визначених законом.

  2. Умови оплати праці:

  1) посадовий оклад — 12 000 гривень;

  2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

  3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

  4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

  3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

  4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

  1) копія паспорта громадянина України;

  2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме у довільній формі;

  3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

  4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

  5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

  6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

  7) заповнена особова картка встановленого зразка;

  8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України “Про запобігання корупції”);

  9) документи приймаються до 17 години 23 серпня 2017 року.

  5. Дата, час і місце проведення конкурсу — 29 серпня 2017 р., 10 година, м. Київ, вул. Прорізна, 15.

  6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Федько Наталія Миколаївна (256-00-01, e-mail: fedkonm@nads.gov.ua).

  Вимоги до професійної компетентності

  Загальні вимоги

  1. Освіта — вища, ступінь вищої освіти — магістр.

  2. Стаж роботи:

  1) загальний стаж роботи — не менше семи років;

  2) досвід роботи на посадах державної служби категорій “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері державної служби та з питань управління персоналом у державних органах, у формуванні державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування — не менше трьох років.

  3. Володіння мовами — вільне володіння державною мовою.

  Спеціальні вимоги

  1. Знання законодавства:

  1) Конституція України;

  2) Закон України “Про державну службу”;

  3) Закон України “Про запобігання корупції”;

  4) Закон України “Про Кабінет Міністрів України”;

  5) Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”;

  6) законодавство, що регулює діяльність НАДС (Закони України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про доступ до публічної інформації”, Кодекс законів про працю України, інші акти законодавства).

  2. Професійні знання:

  1) знання вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу;

  2) знання основ державного управління в галузі реалізації державної політики у сфері державної служби та з питань управління персоналом у державних органах.

  3. Наявність лідерських навичок щодо:

  1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

  2) стратегічного планування;

  3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатності виконувати одночасно декілька завдань;

  4) ведення ділових переговорів;

  5) досягнення кінцевих результатів.

  4. Вміння приймати ефективні рішення:

  1) аналіз державної політики;

  2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

  5. Комунікації та взаємодія:

  1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

  2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

  3) відкритість.

  6. Управління змінами:

  1) формування плану змін та покращень;

  2) управління змінами та реакцією на них;

  3) оцінка ефективності змін.

  7. Управління організацією та персоналом:

  1) організація роботи і контроль;

  2) управління проектами;

  3) управління якісним обслуговуванням;

  4) мотивування;

  5) управління людськими ресурсами.

  8. Особистісні компетенції:

  1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

  2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

  3) системність;

  4) інноваційність та неупередженість;

  5) самоорганізація та саморозвиток;

  6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

  9. Управління публічними фінансами:

  1) знання основ бюджетного законодавства;

  2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

  10. Робота з інформацією:

  1) знання основ законодавства про інформацію;

  2) вміння працювати в умовах електронного урядування.

  _____________________