• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 30 листопада 2005 р.  № 1128

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 “Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 46; 1998 р., № 10, ст. 383; 1999 р., № 42, ст. 2094; 2003 р., № 25, ст. 1195):

  1)      у постанові:

  пункт 1 викласти в такій редакції:

  “1. Установити, що державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації здійснюють:

  загальнодержавної, регіональної (дві і більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження — Міністерство юстиції;

  місцевої сфери розповсюдження — Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції”;

  в абзаці першому пункту 2 слова “Державний комітет телебачення і радіомовлення” замінити словами “Міністерство юстиції”;

  абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:

  “Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності затверджує Міністерство юстиції”;

  2) у зразках свідоцтв про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств, затверджених зазначеною постановою, слова “Державний комітет телебачення і радіомовлення” замінити словами “Міністерство юстиції”.

  2. Підпункти 7 і 10 пункту 4 Типового положення про управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської державної адміністрації і управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 451 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 857; 2002 р., № 39, ст. 1827; 2003 р., № 25, ст. 1195, № 48, ст. 2508), виключити.

  3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 р. № 608 “Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 19, ст. 965; 2003 р., № 27, ст. 1320, № 38, ст. 2035; 2004 р., № 12, ст. 756):

   

   

  1) доповнити додаток:

  після позиції “Кабінет Міністрів України”

  позицією такого змісту:

  “Міністерство юстиції

  усі періодичні та продовжувані видання (газети, видання газетного типу, журнали і видання журнального типу) всіма мовами”;

  після позиції “Центральна бібліотека імені М. Островського Українського товариства сліпих”

  позицією такого змісту:

  “Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції

  усі періодичні та продовжувані видання (газети, видання газетного типу, журнали і видання журнального типу) всіма мовами, що вийшли на території  Автономної Республіки Крим, відповідних областей,
  мм. Києва та Севастополя”;

  2) у позиції “Державний комітет телебачення і радіомовлення” слова “усі періодичні та продовжувані видання (газети, видання газетного типу, журнали і видання журнального типу) незалежно від мови видання” виключити.

   

  ____________________