• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 30 листопада 2005 р.  № 1124

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному
  бюджеті на здійснення заходів з відтворення
  культури національних меншин та фінансову
  підтримку газет мовами національних меншин  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2005 році коштів, передбачених Держкомнацміграції за бюджетною програмою “Заходи щодо відтворення культури національних меншин та фінансова підтримка газет мовами національних меншин” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти використовуються для:

  підготовки та проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних культурно-мистецьких фестивалів, учасниками яких є представники національних меншин, днів національних культур, оглядів та виставок творів майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва національних меншин, творчих вечорів відомих діячів культури національних меншин, вистав аматорських колективів національних меншин, влаштування та презентації музейних експозицій, присвячених культурним та історичним надбанням національних меншин;

  організації та проведення конференцій, конгресів, форумів, асамблей, семінарів, зустрічей за круглим столом з питань відтворення культури національних меншин;

  забезпечення виконання міжнародних договорів, спрямованих на відтворення культури національних меншин;

  сприяння у виданні інформаційно-аналітичних довідників, збірників мовами національних;

  проведення культурологічних конкурсів-оглядів на краще знання культури національних меншин;

  фінансової підтримки газет мовами національних меншин, співзасновником яких є Держкомнацміграції.

  3. Закупівля товарів, робіт і послуг для здійснення заходів, визначених пунктом 2 цього Порядку проводиться у порядку, встановленому Законом України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  4. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

  __________________