• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 30 листопада 2005 р.  № 1120

  Київ

   

   

  Про збільшення статутного капіталу відкритих акціонерних

  товариств “Державний експортно-імпортний банк України”

  та “Державний ощадний банк України”

   

              Кабінет Міністрів України постановляє:

   

  1.       Збільшити за рахунок коштів, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”, статутний капітал:

            відкритого акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” на суму 300 000 000 гривень шляхом додаткового випуску акцій у бездокументарній формі із збереженням у власності держави             100  відсотків цих акцій;

            відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” на суму 400 000 000 гривень шляхом додаткового випуску акцій у бездокументарній формі із збереженням у власності держави  100  відсотків цих акцій.

  2.       Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:

            1) у пункті 16 Статуту відкритого акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня  2000 р. № 1250 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 33, ст. 1402;  2002 р., № 34, ст. 1590; 2003 р., № 37, ст. 1976; 2005 р., № 21, ст. 1134), цифри і слова “444 000 000 (чотириста сорок чотири мільйони)” замінити цифрами і словами  “744 000 000 (сімсот сорок чотири мільйони)”;

   2)  у Статуті відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від        25 лютого 2003  р. № 261 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 399;     2005 р., № 21, ст. 1134):

   

              у пункті 15 цифри і слова “303 млн. (триста три мільйони)” замінити цифрами і словами  “703 млн. (сімсот три  мільйони)”;

   

  у першому реченні абзацу другого пункту 19 цифри і слова “303 прості іменні акції” замінити цифрами і словами “703 прості іменні акції”.

   

  3. Для здійснення зазначених у пункті 1 цієї постанови виплат Державне казначейство перераховує на реєстраційний рахунок Міністерства фінансів кошти в сумі 700 000 000 гривень, які Міністерство фінансів платіжними дорученнями перераховує на рахунки відкритих акціонерних товариств “Державний експортно-імпортний банк України” та “Державний ощадний банк України” відповідно в сумі  300 000 000 та 400 000 000 гривень згідно з розписом видатків державного бюджету.

   

   

   

   

  Прем'єр-міністр України                                                          Ю. ЄХАНУРОВ

   

   

   

  Інд.34