• In English
 • Уряд вніс зміни до Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Зазначений документ приведений у відповідність до законодавства щодо запровадження патронату над дитиною, а також наставництва і покладення на центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді функції з організації надання відповідних послуг. Реалізація акта сприятиме ефективній діяльності таких центрів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 19 липня 2017 р. № 528

  Київ

  Про внесення змін до Загального положення про
  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 573 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2381; 2015 р., № 60, ст. 1961), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 19 липня 2017 р. № 528

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Загального положення
  про центр соціальних служб для сім’ї,
   дітей та молоді


  1. Пункт 6 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;”.

  У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

  2. У пункті 7:

  1) абзац шостий викласти в такій редакції:

  “здійснює підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі, наставники;”;

  2) абзац сьомий після слова “батьків-вихователів” доповнити словами “, патронатних вихователів”.

  3. Пункт 8 викласти в такій редакції:

  “8. Місцевий центр відповідно до покладених на нього завдань:

  1) здійснює заходи щодо:

  виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

  контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

  соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

  соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

  інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

  2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

  3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

  соціального супроводу;

  консультування;

  соціальної профілактики.

  За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:

  соціальної інтеграції та реінтеграції;

  соціальної адаптації;

  соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

  кризового та екстреного втручання;

  представництва інтересів;

  посередництва (медіації);

  4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради;

  5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

  6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

  7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;

  8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.”.

  4. Абзац сьомий пункту 9 виключити.

  _____________________