• In English
 • Уряд вніс зміни до порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами. Прийняте рішення дасть можливість Держгеонадрам продовжити строк дії дозволу у разі наявності у заявника заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин у випадку обґрунтованої відсутності технологічної можливості постачання природного газу побутовим споживачам, достатніх для забезпечення їх потреб, а також в частині відмови при наданні чи продовженні строку дії дозволу з підстав, які можуть не мати відношення до здійснення господарської діяльності.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 липня 2017 р. № 519

  Київ

  Про внесення змін до Порядку надання
  спеціальних дозволів на користування надрами

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832, № 54, ст. 2151; 2012 р., № 30, ст. 1116, № 81, ст. 3283; 2013 р., № 6, ст. 202; 2016 р., № 4, ст. 239, № 30, ст. 1208, № 89, ст. 2919; 2017 р., № 16, ст. 465), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                            В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 4 липня 2017 р. № 519

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку надання
  спеціальних дозволів на користування надрами

  1. У пункті 15:

  1) абзаци десятий та сімнадцятий виключити;

  2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

  “У разі наявності у заявника заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин орган з питань надання дозволу відмовляє у продовженні строку дії дозволу, крім встановленого абзацом дев’ятнадцятим цього пункту випадку. З метою перевірки наявності такої заборгованості орган з питань надання дозволу надсилає відповідний запит органам ДФС, які протягом 15 днів зобов’язані подати відповідну інформацію.

  У разі коли за обґрунтованою інформацією, отриманою органом з питань надання дозволу від Міненерговугілля, щодо відсутності технологічної можливості постачання природного газу побутовим споживачам населеного пункту магістральними газопроводами України з родовищ інших газовидобувних компаній, строк дії дозволу продовжується не більш як на один рік для сплати заборгованості із сплати рентної плати без права повторного продовження строку дії дозволу на цих підставах. Обсяг видобування, необхідний для такого постачання природного газу, визначається у програмі робіт до угоди про умови користування надрами на підставі інформації Міненерговугілля. В угоді про умови користування надрами установлюються додаткові вимоги, зокрема, щодо подання щокварталу звітності стосовно обсягів постачання природного газу побутовим споживачам населеного пункту. Орган з питань надання дозволу подає відповідну інформацію Міненерговугіллю з метою проведення моніторингу достовірності наданої інформації.”.

  2. Абзаци восьмий та дев’ятнадцятий пункту 19 виключити.

  _____________________