• In English
 • Уряд привів ряд нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог Законів України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя". Зокрема, прийнятим документом доповнено Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках нормами щодо поширення дії цих положень на транспортні засоби, оголошені в розшук приватними виконавцями. Також постановою врегульовано питання в частині визначення суб'єкта внесення подання про присвоєння чергового рангу керівнику та заступникам керівника Державної судової адміністрації, керівникам та заступникам керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, оскільки вказані посади відносяться до категорії "А" посад державної служби.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 12 липня 2017 р. № 516

  Київ

  Про внесення змін та визнання такими,
  що втратили чинність, деяких актів
  Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 липня 2017 р. № 516

  ЗМІНИ,
  що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

  1. У пункті 56 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р., № 37 (ЗП УРСР, 1988 р., № 2, ст. 8; Офіційний вісник України, 2015 р., № 80, ст. 2664), слова “Вищої ради юстиції” замінити словами “Вищої ради правосуддя”.

  2. У Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1102 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 98, ст. 3240; 2009 р., № 11, ст. 339; 2015 р., № 55, ст. 1804, № 90, ст. 3023; 2016 р., № 82, ст. 2707):

  1) друге речення пункту 8 після слів “державному виконавцю” доповнити словами “, приватному виконавцю;

  2) абзац другий пункту 12 після слів “державним виконавцем” доповнити словами “, приватним виконавцем”;

  3) абзац другий пункту 13 після слів “державної виконавчої служби” доповнити словами “, приватним виконавцем”.

  3. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 1196 “Про кількість легкових автомобілів, що обслуговують Вищу раду юстиції” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3225):

  1) у назві розпорядження слова “Вищу раду юстиції” замінити словами “Вищу раду правосуддя”;

  2) у тексті розпорядження слова “Вищій раді юстиції” і “чотирьох” замінити відповідно словами “Вищій раді правосуддя” і “восьми”.

  4. Пункт 4 Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1329), після абзацу десятого доповнити новими абзацами такого змісту:

  “Головою Вищої ради правосуддя — щодо керівника секретаріату Вищої ради правосуддя та його заступників;

  керівником секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України — щодо своїх заступників. Заступниками керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України — щодо керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

  Головою Державної судової адміністрації України — щодо заступників. Заступником Голови Державної судової адміністрації України — щодо Голови Державної судової адміністрації України;”.

  У зв’язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим.

  _____________________

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 липня 2017 р. № 516

  ПЕРЕЛІК
  постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 р. № 758 “Про фінансування Вищої ради юстиції”.

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1506 “Про затвердження Порядку виплати винагороди та відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов’язків у суді” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1930).

  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 520 “Про оплату праці членів Вищої ради юстиції та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1555).

  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1238 “Про внесення змін до пункту 2 Порядку виплати винагороди та відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов’язків у суді” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 79, ст. 2956).

  5. Пункти 1 і 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 644 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2366).

  _____________________