• In English
 • Уряд удосконалив механізм надання державної підтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу за залученими в банках кредитами. Зокрема, надано можливість позичальникам отримувати державну підтримку за кредитами, які залучаються у 2017 році без визначення граничної межі процентних ставок за користування кредитами, а згідно з укладеними договорами (при цьому обмеження по кредитах, які залучались у 2015 та 2016 роках, залишаються незмінними). Крім того, визначено розмір компенсації для окремих позичальників. А саме, у розмірі облікової ставки Національного банку (на сьогодні 12,5 %) - для позичальників, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції до 10 млн. грн. та позичальників, які провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби з метою підтримки підприємств малого та середнього бізнесу та у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку - іншим позичальникам. Постанова діятиме у 2017 році. Рішення прийняте для удосконалення механізму надання державної підтримки за залученими у банках кредитами, а також підвищення ефективності використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою здешевлення кредитів.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 12 липня 2017 р. № 502

  Київ

   

  Про внесення змін до пункту 4 Порядку використання
   коштів, передбачених у державному бюджеті для
  фінансової підтримки заходів в агропромисловому
   комплексі шляхом здешевлення кредитів


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1191; 2016 р., № 30, ст. 1202), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 липня 2017 р. № 502

  ЗМІНИ,
  що вносяться до пункту 4 Порядку використання коштів,
   передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів
   в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів


  1. Доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

  “починаючи з 2017 року згідно з укладеними договорами.”.

  У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим.

  2. Абзац п’ятий замінити абзацами такого змісту:

  “Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами:

  у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, — позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби;

  у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, — іншим позичальникам.”.

  У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим.

  _____________________