• In English
 • Уряд оптимізував списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Зазначені списки приведено у відповідність до вимог Закону України "Про пенсійне забезпечення" та підвищення рівня соціального захисту працівників, зайнятих повний робочий день на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці та працівників, зайнятих повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці. Прийняття документа сприятиме уникненню різних підходів до їх практичного застосування права на пенсію за віком на пільгових умовах органами, які призначають і виплачують пенсії, а також фахівцями.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 липня 2017 р. № 479

  Київ

  Про внесення змін до списків виробництв, робіт,

  професій, посад і показників, зайнятість в яких

  дає право на пенсію за віком на пільгових умовах,

  затверджених постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 червня 2016 р. № 461

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 60, ст. 2044), зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 липня 2017 р. № 479

  ЗМІНИ,
  що вносяться до списків виробництв, робіт, професій,
  посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію
  за віком на пільгових умовах, затверджених постановою
  Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461  1. У Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах:

  1) у розділі I:

  у назві підрозділу 5 слова “у вугільній промисловості” виключити;

  доповнити розділ підрозділом 6 такого змісту:

  “6. Загальні професії

  Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  2) розділ II доповнити підрозділом 2 такого змісту:

  “2. Загальні професії

  Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  3) у розділі III:

  в абзаці п’ятнадцятому підрозділу 1 слово “розливальних” замінити словом “розливних”;

  підрозділ 2 доповнити абзацами такого змісту:

  електродники;

  машиністи розливних машин.”;

  доповнити розділ підрозділом 6 такого змісту:

  “6. Загальні професії

  Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  4) розділ IV доповнити підрозділом 3 такого змісту:

  “3. Загальні професії

  Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  5) розділ VII доповнити підрозділом 21 такого змісту:

  “21. Загальні професії

  Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  6) розділ VIII доповнити абзацом такого змісту:

  “Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  7) розділ X доповнити абзацом такого змісту:

  “Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  8) абзац третій розділу ХIХ виключити;

  9) розділ XXII доповнити підрозділом 4 такого змісту:

  “4. Роботи в зоні відчуження

  Працівники, зайняті на роботах у зоні відчуження, сумарна щільність забруднення території якої радіонуклідами становить 100 кБк/м2 і більше.”;

  10) розділ XXIII доповнити абзацом такого змісту:

  “паяльщики, зайняті паянням виробів припоями, що містять свинець, а також припоями, що містять шкідливі речовини 1-го або 2-го класу небезпеки чи канцерогени.”;

  11) доповнити Список розділом ХХV такого змісту:

  “ХХV. ДОБУВАННЯ ТА ПЕРВИННЕ ЗБАГАЧЕННЯ УРАНОВИХ РУД

  Працівники, зайняті на видобуванні та збагаченні уранової руди.”.

  2. У Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах:

  1) у розділі I:

  у першому реченні слово “азбесту,” виключити;

  абзац десятий підрозділу 1 викласти в такій редакції:

  “підривники;”;

  доповнити розділ підрозділом 6 такого змісту:

  “6. Загальні професії

  Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  2) у розділі II:

  доповнити розділ абзацом такого змісту:

  “вивантажувачі на відвалах.”;

  доповнити розділ підрозділом 2 такого змісту:

  “2. Загальні професії

  Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  3) у розділі III:

  абзац сьомий підрозділу 2 викласти в такій редакції:

  “підривники;”;

  доповнити розділ підрозділом 6 такого змісту:

  “6. Загальні професії

  Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  4) розділ IV доповнити абзацом такого змісту:

  “Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  5) розділ V доповнити абзацом такого змісту:

  “Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  6) розділ VI доповнити підрозділом 3 такого змісту:

  “3. Загальні професії

  Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  7) розділ VII доповнити абзацом такого змісту:

  “Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  8) у розділі VIII:

  абзац восьмий підрозділу 19 викласти в такій редакції:

  “підривники;”;

  доповнити розділ підрозділом 22 такого змісту:

  “22. Загальні професії

  Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  9) у розділі X:

  пункти 3—8 виключити;

  доповнити розділ абзацом такого змісту:

  “Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  10) у розділі XII:

  абзац двадцять перший підрозділу 1 викласти в такій редакції:

  “підривники;”;

  абзац двадцять восьмий підрозділу 2 викласти в такій редакції:

  “підривники;”;

  доповнити розділ підрозділом 4 такого змісту:

  “4. Загальні професії

  Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва та капітальним ремонтом свердловин.”;

  11) у розділі XIV:

  в абзаці п’ятому підрозділу 1 слово “вибуховики” замінити словом “підривники”;

  доповнити розділ підрозділом 13 такого змісту:

  “13. Загальні професії

  Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.”;

  12) абзац дев’ятий розділу XV виключити;

  13) абзац дванадцятий підрозділу 1 розділу XVI виключити;

  14) у розділі ХVII:

  підрозділ 3 виключити;

  абзац четвертий підрозділу 7 виключити;

  15) абзац сороковий підрозділу 7 розділу XX виключити;

  16) абзац сьомий підрозділу 1 розділу XXVII виключити;

  17) розділ XXIX викласти в такій редакції:

  “XXIX. ЗВ’ЯЗОК

  Робітники, зайняті на роботах із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками.”;

  18) підрозділ 2 розділу XXX викласти в такій редакції:

  “2. Зберігання пестицидів

  Робітники складів та баз зберігання і постачання пестицидів та хімічної продукції, безпосередньо зайняті навантаженням, розвантаженням і складуванням пестицидів.”;

  19) в абзаці четвертому розділу XXXI слова “контрольно-вимірювальних приладів,” виключити;

  20) у розділі XXXIII:

  абзаци третій і четвертий виключити;

  абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

  “робітники, зайняті на роботах із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками;”;

  абзаци шістнадцятий, двадцять п’ятий і сорок дев’ятий виключити;

  21) в абзаці першому розділу XXXIV слово “Працівників” замінити словом ”Працівники”;

  22) доповнити Список розділом ХХХV такого змісту:

  “ХХХV. Добування та первинне збагачення уранових руд

  Працівники, зайняті на видобуванні та збагаченні уранової руди 50 і більше відсотків робочого часу.”.

  _____________________