• In English
 • Уряд врегулював питання обліку сум збору, що повертаються користувачам (споживачам), та їх врахування операторами стільникового зв'язку при сплаті збору у майбутньому. Зокрема, пропонується визначити, що при поверненні невикористаних коштів за попередньо оплачені послуги стільникового зв'язку користувачу (споживачу) оператором стільникового рухомого зв'язку повертається сума збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. При цьому зазначена сума компенсується оператору шляхом зменшення відповідних платежів по збору на обов'язкове державне пенсійне страхування у майбутньому. Результатом прийняття постанови буде прозоре та чітке врегулювання питання повернення операторами стільникового зв'язку сум оплачених послуг (включаючи суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування) користувачам послуг стільникового зв'язку, а також відповідного обліку та врахування таких повернень у звітності операторів стільникового зв'язку.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 липня 2017 р. № 462

  Київ

  Про внесення змін до постанов Кабінету
  Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740
  і від 11 квітня 2012 р. № 295

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 “Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 44, ст. 1632; 1999 р., № 7, ст. 234, № 34, ст. 1778; 2005 р., № 13, ст. 668, № 37, ст. 2284; 2013 р., № 5, ст. 160; 2014 р., № 54, ст. 1445; 2015 р., № 44, ст. 1378; 2016 р., № 54, ст. 1892; 2017 р., № 17, ст. 490) і від 11 квітня 2012 р. № 295 “Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 29, ст. 1074) зміни, що додаються.

                    Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 липня 2017 р. № 462

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету
  Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740
  і від 11 квітня 2012 р. № 295

  1. У Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740:

  1) доповнити Порядок пунктом 1516 такого змісту:

  “1516. У разі повернення оператором стільникового рухомого зв’язку користувачу (споживачу) невикористаних ним коштів (частки) за попередньо оплачені послуги стільникового рухомого зв’язку, які він не отримував, оператор одночасно зобов’язаний відшкодувати користувачу (споживачу) відповідну суму (частку) збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з вартості невикористаних послуг стільникового рухомого зв’язку, яка була сплачена платником збору оператору одночасно з попередньою оплатою ним відповідних послуг. Сума збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, яку оператор протягом дня відшкодував користувачам (споживачам) згідно з цим пунктом, компенсується оператору шляхом зменшення поточних платежів із зазначеного збору, які оператор перераховуватиме до бюджету в наступні робочі дні згідно з пунктом 1515 цього Порядку.”;

  2) абзац другий пункту 18 доповнити реченням такого змісту: “Відшкодування сум збору на обов’язкове державне пенсійне страхування у разі повернення оператором стільникового рухомого зв’язку користувачу (споживачу) невикористаних ним коштів (частки) за попередньо оплачені послуги стільникового рухомого зв’язку, які він не отримував, здійснюється відповідно до пункту 1516 цього Порядку.”;

  3) додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:

  “Додаток 2

  до Порядку
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 4 липня 2017 р. № 462)

  ЗВІТ

  про нарахування та сплату збору на обов’язкове
  державне пенсійне страхування з вартості послуг
  стільникового рухомого зв’язку
  за ________________ 20___ р.
  (квартал)  ________________________________________________________________

  (орган Пенсійного фонду України, до якого подається звіт)

  _________________________________________________________________

  (оператор стільникового рухомого зв’язку)

  Код згідно з ЄДРПОУ ______________________________________

  Місцезнаходження _________________________________________

  Номер телефону ___________________________________________

   

  Найменування показника

  Усього, гривень

  1. Послуги стільникового рухомого зв’язку*, усього

   

  у тому числі:

   

  послуги, вартість яких сплачена споживачами таких послуг оператору

   

  послуги, надані оператором безоплатно

   

  2. Нараховано збору (пункт 1 ´ 7,5 відсотка)

   

  3. Перераховано неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації, або територіальній громаді

   

  4. Сума збору, нарахована на суми, перераховані неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації, або територіальній громаді
  (пункт 3 / 1,275
  ´ 7,5 відсотка)

   

  5. Сума повернутих коштів користувачам (споживачам) за невикористані послуги стільникового рухомого зв’язку
  (не включаючи зазначену у пункті 3 суму)

   

  6. Сума збору, нарахована на суми повернутих коштів користувачам (споживачам) за невикористані послуги стільникового рухомого зв’язку
  (пункт 5 / 1,275
  ´ 7,5 відсотка)

   

  7. Належить до сплати збору (пункт 2 — пункт 4 — пункт 6)

   

  8. Сплачено збору у звітному кварталі

   

  __________

  *Без податку на додану вартість та збору з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку.

  МП (за наявності печатки)

  _________________________
  (найменування посади керівника)

  ________________
  (підпис)

  ___________________________
  (ініціали та прізвище)

  Головний бухгалтер

  ________________
  (підпис)

  ___________________________
  (ініціали та прізвище)

  ___ ____________ 20__ р.”.

  2. У пункті 76 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295:

  1) абзац перший викласти в такій редакції:

  76. Оператор, провайдер зобов’язаний повернути споживачеві невикористані кошти на підставі звернення споживача у разі:;

  2) в абзаці дев’ятому слова письмової заяви замінити словом звернення;

  3) доповнити пункт після абзацу десятого новими абзацами такого змісту:

  Договором може бути встановлена можливість повернення оператором, провайдером невикористаних коштів споживачеві з використанням фінансових послуг, які надаються відповідно до вимог законодавства про платіжні системи та переказ коштів.

  Зазначена в абзаці дев’ятому цього пункту вимога не поширюється на повернення невикористаних коштів, що здійснюється з використанням фінансових послуг, які надаються відповідно до вимог законодавства про платіжні системи та переказ коштів.

  Оператор, провайдер не несе відповідальності за використання споживачем коштів, повернутих споживачеві з використанням фінансових послуг..

  У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом чотирнадцятим.

  _____________________